Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wyłonienie wykonawcy termomodernizacji podstacji trakcyjnej Goleniów, Świnoujście, Mokrz, Krzyż

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski17.05.2013Przetarg nieograniczonyAdam Kubieniec
91 471 13 32
a.kubieniec@pkpenergetyka.pl

Piotr Gębski
91 471 13 22
p.gebski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy termomodernizacji podstacji trakcyjnej Goleniów, Świnoujście, Mokrz, Krzyż

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

   

06.06.2013

Dodatkowe informacje


PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
00-681 Warszawa  ul. Hoża 63/67
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 NIP 526-25-42-704 Oddział w Warszawie - Usługi  Zakład Pomorski, 70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8, woj. Zachodniopomorskie.
Tel. 091 471 13 32,  fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl


Ogłasza przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym na:

„wyłonienie wykonawcy termomodernizacji podstacji trakcyjnej Goleniów, Świnoujście, Mokrz, Krzyż”
dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8,70 – 221 Szczecin.
1. Termin składania ofert: 10.06.2013 do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert 10.06.2013 godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego bud. 8F pok. 14
3. Termin realizacji: 3 miesiące lecz nie dłużej niż do 30.10.2013 r.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Specyfikację można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego budynek 8F
w pok. 7 ul. Czarnieckiego 8 w Szczecinie lub w wersji elektronicznej pocztą internetową – nieodpłatnie.
6. Kryteria wyboru ofert:
  • cena - 80%
  • doświadczenie - 20%

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami
       Adam Kubieniec
       nr tel. 091 471 13 32, kom. 697 041 408  
       e-mail: a.kubieniec@pkpenergetyka.pl
       Piotr Gębski
       nr tel. 091 471 13 22, kom. 697 041 692.
       e-mail: p.gebski@pkpenergetyka.pl
8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Wynik postępowania

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pt.: „Termomodernizacja budynków podstacji trakcyjnych Goleniów, Świnoujście, Krzyż, Mokrz”, dla realizacji zadania:

1. Podstacja Trakcyjna Świnoujście wybrana została oferta firmy: Rzemieślniczy Zakład Budowlany Krzysztof  Wiewiórski ul. Orzeszkowej 10, 72-400 Kamień Pomorski, za cenę netto: 168 801,91 zł. warunki gwarancji – 36 m-cy, warunki płatności – 21 dni, termin wykonania – do 31.10.2013 r.


2. Podstacja Trakcyjna Goleniów wybrana została oferta firmy: ZIBEX- Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Zaborowski Glewice 18c, 72-100 Goleniów za cenę netto: 203 828,33 zł. warunki gwarancji – 36 m-cy, warunki płatności – 21 dni, termin wykonania do 31.10.2013 r.

Jednocześnie na podstawie rozdziału XII. pkt. 3 SIWZ unieważnia się przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym w części dotyczącej termomodernizacji budynków podstacji trakcyjnych Krzyż, Mokrz.
Dziękujemy wszystkim oferentom.