Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wymiana oleju elektroizolacyjnego w transformatorach – 8 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski18.07.2013Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz, Mirosław Brodziak
+48 327194413
e.albertowicz@pkpenergetyka.pl, m.brodziak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wymiana oleju elektroizolacyjnego w transformatorach – 8 zadań

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
29.07.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Śląski

44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,  tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Wymiana oleju elektroizolacyjnego w transformatorach – 8 zadań

Zadanie 1:  Wymiana oleju elektroizolacyjnego w transformatorze potrzeb własnych nr 2 w podstacji trakcyjnej 208P Kostów.

Zadanie 2:  Wymiana oleju elektroizolacyjnego w transformatorze w stacji trafo P10 Sławięcice.

Zadanie 3:  Wymiana oleju elektroizolacyjnego w transformatorze w stacji trafo P11 Sławięcice.

Zadanie 4:  Wymiana oleju elektroizolacyjnego w transformatorze w stacji trafo S1 CEWE Color Kędzierzyn Sławięcice.

Zadanie 5:  Wymiana oleju elektroizolacyjnego w transformatorze nr 1 w stacji trafo P1 – KKA5 Kędzierzyn Koźle.

Zadanie 6:  Wymiana oleju elektroizolacyjnego w transformatorze nr 2 w stacji trafo P1 – KKA5 Kędzierzyn Koźle.

Zadanie 7:  Wymiana oleju elektroizolacyjnego w transformatorze w stacji trafo P23 KKA5 Kędzierzyn Koźle.

Zadanie 8:  Wymiana oleju elektroizolacyjnego w transformatorze w stacji trafo P3A Kędzierzyn Koźle.

1.    Termin składania ofert: 29.07.2013 r. do godz. 9.00.

2.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a)    zadanie nr 1 do dnia 19.08.2013 r.;

b)    zadanie nr 2 do dnia 19.08.2013 r.,

c)    zadanie nr 3 do dnia 19.08.2013 r.,

d)    zadanie nr 4 do dnia 19.08.2013 r.,

e)    zadanie nr 5 do dnia 16.09.2013 r.,

f)        zadanie nr 6 do dnia 29.08.2013 r.,

g)    zadanie nr 7 do dnia 29.08.2013 r.,

h)    zadanie nr 8 do dnia 19.08.2013 r.

3.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00- 14.00.

4.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

5.    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

·         wysokość oferowanej ceny – 100%

6.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) lub drogą elektroniczną po przesłaniu pisemnego wniosku Wykonawcy na adres e-mail: e.albertowicz@pkpenergetyka.pl, zawierającego dane firmy, telefon, fax i e-mail.

7.   Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:

·        w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz  – Naczelnik Działu ds. Pozyskiwania Usług i Ofertowania tel. 32 7194413

·        w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak      – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,

 tel. 32 719-44-92.

8.    W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.    Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych lub równoważnych.

10.  Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia lub na każde z zadań osobno bez podania przyczyny.

12. Nr sprawy EZ8-Ez2b-2111/2-1/13