Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisyjnej w systemach zdalnego sterowania modernizowanych oraz nowobudowanych podstacjach trakcyjnych oraz kabinach sekcyjnych rozproszonych terenowo tj. 12 podstacji trakcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski08.08.2013Przetarg ograniczonyDariusz Jas
41 2783-424
d.jas@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisyjnej w systemach zdalnego sterowania modernizowanych oraz nowobudowanych podstacjach trakcyjnych oraz kabinach sekcyjnych rozproszonych terenowo tj. 12 podstacji trakcyjnych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
23.08.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce

ogłasza postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisyjnejw systemach zdalnego sterowania modernizowanych oraz nowobudowanych podstacjach trakcyjnych oraz kabinach sekcyjnych rozproszonych terenowo tj. 12 podstacji trakcyjnych i 7 kabin sekcyjnych”.

1.    Termin składania ofert: 23.08.2013 r. do godz. 10:00

2.    Otwarcie ofert: 23.08.2013r. godz. 10:30

3.    Ofertynależy składać w siedzibieZamawiającego:

PKP Energetyka S.A. Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, Sekretariat - pokój nr 312

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są (w godz. 8:00 – 14:00):

 - Dariusz Jas nr tel. 41 2783-424e-mail: d.jas@pkpenergetyka.pl

 - Anna Tkaczyk (w sprawach formalnych) nr tel. 41 278 10 80

e-mail: anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Świętokrzyski

 ul. Paderewskiego 43/45   25-502 Kielce

ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 06.09.2013r.  postępowania publicznego w trybie ograniczonym na realizację zadania pn:

            

 „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisyjnej w systemach zdalnego sterowania modernizowanych oraz nowobudowanych podstacjach trakcyjnych oraz kabinach sekcyjnych rozproszonych terenowo, tj. 12 podstacji trakcyjnych i 7 kabin sekcyjnych”

w wyznaczonym terminie złożono  2 oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium: cena ofertowa – 100 pkt

Cena oferty

netto (zł)

1.

ELESTER-PKP Sp. z o.o., 90-569 Łódź, ul. Pogonowskiego 81

93,52

1 236 000,00

2.

KOMSTER Sp. z o.o., 02-438 Warszawa, ul. Piotra Michałowskiego 3

100,00

1 321 600,00

Żadnego wykonawcy nie wykluczono, zadnej oferty nie odrzucono. Wybrano ofertę nr 1, gdyż przy spełnieniu wymogów SIWZ zaoferowana cena wykonania zadania jest najniższa.