Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa budynku garażowego 5-cio stanowiskowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki02.04.2014Przetarg nieograniczonyJarosław Wróblewski
tel. 22 391-93-12, fax 22 391-93-56
ez1.ez6@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Budowa budynku garażowego 5-cio stanowiskowego

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A., Oddział – Usługi; Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa,
I piętro, pokój nr 17 lub 21 w godz. 07.00-15.00.

25.04.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.                                                                                                               Oddział – Usługi;                                                                                                           Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.:

 

„Budowa budynku garażowego 5-cio stanowiskowego”.

 

  1. Termin składania ofert: 25.04.2014r. godz. 12.30
  2. Otwarcie ofert: 25.04.2014r. godz. 13.00
  3. Termin realizacji zadania: 30.09.2014r.
  4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego

 PKP Energetyka S.A., Oddział – Usługi; Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa,
I piętro, pokój nr 17 lub 21 w godz. 07.00-15.00.

  1. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium 1 - Cena ( koszt )

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: drogą elektroniczną wysyłając email na adres ez1.ez6@pkpenergetyka.pl, z prośbą o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Wadium: w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
  3. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
    1. Jarosław Wróblewski, tel. 22 391-93-12, fax 22 391-93-56 e-mail: ez1.ez6@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi; Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

1. Rodzaj postępowania:       

Przetarg nieograniczony – niniejsze postępowanie nie podlegało unormowaniom zawartym w Prawie zamówień publicznych.

2. Przedmiot zamówienia:

pn.: „Budowa budynku garażowego 5-cio stanowiskowego”.

 

3. Wynik postępowania:

Wpłynęły: 1 oferta.

Odrzucono: 0 ofert.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: ,, Budmar ‘’ Sp. z o.o. ul. Krańcowa 31-33A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Cena oferty: 233 094,04  zł netto

 

4. Uzasadnienie:

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu.