Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji EZSZ Ostrów Wielkopolski i EZSZ Jarocin

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski07.07.2014Przetarg nieograniczonyMarek Jelonek
34 376 1499
m.jelonek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji EZSZ Ostrów Wielkopolski i EZSZ Jarocin

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
22.07.2014

Dodatkowe informacje

Częstochowa 04.07.2014                  

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji

EZSZ Ostrów Wielkopolski i EZSZ Jarocin

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji EZSZ Ostrów Wielkopolski:

 • Remont budynku stacji transformatorowej STA-127 Kalisz (pow. dachu ok 70m2)
 • Remont budynku PT Męka (pow. dachu ok 400m2)
 • Remont budynku stacji transformatorowej MST-3 Sieradz (pow. dachu ok 60m2)
 • Remont budynku podstacji trakcyjnej PT Gorzyce (pow. dachu ok 250m2)
 • Remont budynku kabiny sekcyjnej KS Przygodzice (pow. dachu ok 35m2)

oraz wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji EZSZ Jarocin:

 • Remont budynku podstacji trakcyjnej PT Koźmin (pow. zabudowy ok 250m2)
 • Remont budynku stacji transf. OST WGW Krotoszyn (pow. zabudowy ok 29,7m2)
 • Remont budynku stacji transf. OST II Jarocin (pow. zabudowy ok 43,1m2)
 • Remont budynku stacji transf. 45-227 Krotoszyn (pow. zabudowy ok 29,7m2)
 • Remont budynku stacji transf. Kórnik (pow. dachu ok 10m2)
 • Remont budynku stacji transf. OST III Jarocin (pow. zabudowy ok 83,6 m2)
 • Remont budynku podstacji trakcyjnej PT Miłosław (kubatura ok 1770 m3)
 • Remont budynku podstacji trakcyjnej PT Jarocin (pow. dachu ok 396 m2)
 • Remont budynku podstacji trakcyjnej PT Sulęcinek (pow. dachu ok 397 m2)
 • Remont budynku kabiny sekcyjnej KS Chocicza (kubatura ok 102 m2)
 • Remont budynku kabiny sekcyjnej KS Pierzchno (kubatura ok 102 m2)

 

Powyższe zadania remontowe obejmują swoim zakresem m.in.: częściową lub całkowitą wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, remont elewacji zewnętrznej, remont opaski wokół budynku, malowanie. Dokładny zakres prac dla poszczególnych zadań określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
 2.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
 • osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 352, 353,
 • drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres m.jelonek@pkpenergetyka.pl
 • drogą elektroniczną (e-mailem) po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres m.jelonek@pkpenergetyka.pl
 1. SIWZ jest bezpłatna.
 2. Osoba upoważniona do kontaktów: Pan Marek Jelonek tel. (34) 376 14 17, w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 22.07.2014r. godz. 1000

 1. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem wykonawców.
 2. Termin wykonania zamówienia w zależności od zadania od 15.08.2014 do 31.10.2014. Dokładne terminy zakończenia poszczególnych zadań są podane w SIWZ.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100%,

 1. Wadium w wysokości 5000,00 zł. (pięć tysięcy złotych)
 2. Termin związania ofertą: 60 dni.
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

 

Dane do korespondencji:

 • PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa
 • Faks +48 34 376 1499
 • e-mail m.jelonek@pkpenergetyka.pl

Znak sprawy: EZ7-Ez6-2111/44/2014 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Wynik postępowania

EZ7-Ez6-2111/69/2014                                                                                    Częstochowa, 28.07.2014r.

PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski
  42-207 Częstochowa ul. Rejtana 41/43

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

      PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację niżej wymienionego zadania:

„Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji

EZSZ Ostrów Wielkopolski i EZSZ Jarocin”

przeprowadzonego w dniu 22.07.2014 r., zostały wybrane oferty firm:

 

Firma Handlowo-Usługowa „PMP” S.C. ul. Krasawna 46, 98-200 Sieradz, na wykonanie zadań remontowych:

•           Zadania nr 2 – Remont budynku PT Męka 

•           Zadania nr 4 – Remont budynku PT Gorzyce 

oraz

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych BOG-MAR ul. Dąbrowskiego 81/85 60-529 Poznań, na wykonanie zadań remontowych::

•           Zadania nr 8 – Remont budynku stacji transf. OST II Jarocin 

•           Zadania nr 10 – Remont budynku stacji transf. Kórnik

•           Zadania nr 11 – Remont budynku stacji transf. OST III Jarocin 

•           Zadania nr 12 – Remont budynku podstacji trakcyjnej PT Miłosław 

•           Zadania nr 13 – Remont budynku podstacji trakcyjnej PT Jarocin 

•           Zadania nr 14 – Remont budynku podstacji trakcyjnej PT Sulęcinek 

•           Zadania nr 15 – Remont budynku kabiny sekcyjnej KS Chocicza 

•           Zadania nr 16 – Remont budynku kabiny sekcyjnej KS Pierzchno 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.