Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji EZSZ Ostrów Wielkopolski i EZSZ Jarocin

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski29.07.2014Przetarg nieograniczonyMarek Jelonek
(34) 376 14 17
m.jelonek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji EZSZ Ostrów Wielkopolski i EZSZ Jarocin

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
11.08.2014

Dodatkowe informacje

Częstochowa 28.07.2014                  

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji

EZSZ Ostrów Wielkopolski i EZSZ Jarocin

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji EZSZ Ostrów Wielkopolski:

 • Remont budynku stacji transformatorowej STA-127 Kalisz (pow. dachu ok 70m2)
 • Remont budynku stacji transformatorowej MST-3 Sieradz (pow. dachu ok 60m2)
 • Remont budynku kabiny sekcyjnej KS Przygodzice (pow. dachu ok 35m2)

oraz wykonanie remontów budynków z terenu działania sekcji EZSZ Jarocin:

 • Remont budynku podstacji trakcyjnej PT Koźmin (pow. zabudowy ok 250m2)
 • Remont budynku stacji transf. OST WGW Krotoszyn (pow. zabudowy ok 29,7m2)
 • Remont budynku stacji transf. 45-227 Krotoszyn (pow. zabudowy ok 29,7m2)

 

Powyższe zadania remontowe obejmują swoim zakresem m.in.: częściową lub całkowitą wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, remont elewacji zewnętrznej, remont opaski wokół budynku, malowanie. Dokładny zakres prac dla poszczególnych zadań określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
 2.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
 • osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 352, 353,
 • drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres m.jelonek@pkpenergetyka.pl
 • drogą elektroniczną (e-mailem) po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres m.jelonek@pkpenergetyka.pl
 1. SIWZ jest bezpłatna.
 2. Osoba upoważniona do kontaktów: Pan Marek Jelonek tel. (34) 376 14 17, w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 11.08.2014r. godz. 1000

 1. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem wykonawców.
 2. Termin wykonania zamówienia do 30.09.2014.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100%,

 1. Wadium w wysokości 3000,00 zł. (trzy tysiące złotych)
 2. Termin związania ofertą: 60 dni.
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

Dane do korespondencji:

 • PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa
 • Faks +48 34 376 1499
 • e-mail m.jelonek@pkpenergetyka.pl

Znak sprawy: EZ7-Ez6-2111/71/2014 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.