Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa prefabrykatów betonowych do wykonania kanałów kablowych w PT Grodzisk Mazowiecki

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki23.09.2014Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Rafał Machalski
697 042 654
r.machalski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa prefabrykatów betonowych do wykonania kanałów kablowych w PT Grodzisk Mazowiecki

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
30.09.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„dostawę prefabrykatów betonowych do wykonania

kanałów kablowych w PT Grodzisk Mazowiecki”

 

  1. Termin składania ofert:            30.09.2014 r. do godz. 1100.
  2. Termin realizacji dostawy:       do 15.10.2014 r.
  3. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

 

  1. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:
  1. wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny               – 100 %

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

 

  1. Wadium:    w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  30.09.2014 r. do godz. 1100

 

  1. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

 

  1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

 

„dostawa prefabrykatów betonowych do wykonania

kanałów kablowych w PT Grodzisk Mazowiecki”

został unieważniony

 

Łódź, dn. 01.10.2014 r.