Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa i ułożenie kostki na terenie sekcji EZSZ Warszawa Odolany

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki13.10.2014Przetarg nieograniczonyJarosław Wróblewski
tel. 22 391-93-12, fax 22 391-93-56
j.wroblewski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa i ułożenie kostki na terenie sekcji EZSZ Warszawa Odolany

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
20.10.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział-Usługi;                                                                                                           Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

Ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.:

„Dostawa i ułożenie kostki na terenie sekcji EZSZ Warszawa Odolany”.

 1. Termin składania ofert: 20.10.2014r. godz. 12.30
 2. Otwarcie ofert: 20.10.2014r. godz. 13.00
 3. Termin realizacji zadania: 08.12 .2014r.
 4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego

 PKP Energetyka S.A., Oddział – Usługi; Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa,
I piętro, pokój nr 17 lub 21 w godz. 07.00-15.00.

 1. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium 1 - Cena ( koszt )

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: drogą elektroniczną wysyłając email na adres ez1.ez6@pkpenergetyka.pl, z prośbą o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Wadium: w wysokości        5 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
 3. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
  1. Jarosław Wróblewski, tel. 22 391-93-12, fax 22 391-93-56 e-mail: ez1.ez6@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi; Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

 1. Rodzaj postępowania:       

Przetarg nieograniczony – niniejsze postępowanie nie podlegało unormowaniom zawartym w Prawie zamówień publicznych.

 1. Przedmiot zamówienia:

pn.: „Dostawa i ułożenie kostki na terenie sekcji EZSZ Warszawa Odolany”.

 1. Wynik postępowania:

Zamawiający unieważnia postepowanie 

 1. Uzasadnienie:

Zgodnie z pkt.18 ppkt. 4 SIWZ nr EU-EZ1-Ez6-222/74/2014