Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - „Dostawa urządzeń do podstacji trakcyjnych 110/15/3kV” dostawa szaf pomiarowych FQ2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny23.10.2014Przetarg nieograniczonyw sprawach przedmiotu zamówienia – Dariusz Drozdowski
tel.: (58) 742-02-02 wew. 5001, faks: (58) 721-37-19
d.drozdowski@pkpenergetyka.pl

w sprawach procedury przetargowej – Artur Milczyński
tel./fax (58) 742-02-02 wew. 1051
a.milczynski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

„Dostawa urządzeń do podstacji trakcyjnych 110/15/3kV” dostawa szaf pomiarowych FQ2

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
26.11.2014

Dodatkowe informacje

files/library/przetarg_zaklady/przetarg_EZ11/2014/23.10_4_FQ2/Sprostowanie_FQ2.pdfPKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi  z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł, kapitał wpłacony w całości działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny.

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

 

Przedmiot zamówienia dostawa :

 

„Dostawa urządzeń do podstacji trakcyjnych 110/15/3kV”

 

dostawa szaf pomiarowych FQ2

 

Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu – zamówienia sektorowego.

 

Nr referencyjny nadany sprawie:

EZ11-Ez5-2110/01-349/1/14

 

Osoby do kontaktu:

Ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

  1. w sprawach przedmiotu zamówienia – Dariusz Drozdowski – tel.: (58) 742-02-02 wew. 5001, faks: (58) 721-37-19, e-mail: d.drozdowski@pkpenergetyka.pl.
  2. w sprawach procedury przetargowej – Artur Milczyński – tel./fax (58) 742-02-02 wew. 1051, e-mail: a.milczynski@pkpenergetyka.pl

 

 

Miejsce składania ofert:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III p.

 

Termin składania ofert: 26.11.2014 r. do godz. 12.00.

 

Dodatkowe informacje:

 

  1. Otwarcie ofert: 26.11.2014 r. godz. 12.10, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sala konferencyjna III p.
  2. Kryteria wyboru oferty: Cena            (C) 100%
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 105 I piętro lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.
  5. Minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy
  6. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ
  7. Wadium zgodnie z wymaganiami SIWZ musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
  8. Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.

Wynik postępowania