Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa przepompowni ścieków w celu podłączenia sieci kanalizacyjnej bazy EZSZ Białogard do rurociągu ssąco tłoczącego wysokiego ciśnienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski29.07.2014Przetarg nieograniczonyAdam Kubieniec
tel. (91) 471 13 32 kom. 697 041 408
a.kubieniec@pkpenergetyka.pl

Piotr Gębski
tel. (91) 471 13 22 kom. 697 041 692
p.gebski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa przepompowni ścieków w celu podłączenia sieci kanalizacyjnej bazy EZSZ Białogard do rurociągu ssąco tłoczącego wysokiego ciśnienia

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
06.08.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

00-681 Warszawa  ul. Hoża 63/67

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 NIP 526-25-42-704                Oddział w Warszawie - Usługi  Zakład Pomorski, 70 - 221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8D, woj. Zachodniopomorskie.

tel. 091 471 13 32,  fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym na:

 

„Budowa przepompowni ścieków w celu podłączenia sieci kanalizacyjnej bazy EZSZ Białogard do rurociągu ssąco tłoczącego wysokiego ciśnienia.”                                             będącej własnością  PKP Energetyka S.A.   

 

  1. Termin składania ofert: 06.08.2014 do godz. 10:00
  2. Termin realizacji: do 30.09.2014 r.
  3. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4. Specyfikację można pobrać ze strony www.pkpenergetyka.pl (zakładka przetargi). Kryteria wyboru ofert:

  cena                                     -  80%

 doświadczenie                      -  20%

  1. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami

Adam Kubieniec

       nr tel. 091 471 13 32, kom. 697 041 408  

       e-mail: a.kubieniec@pkpenergetyka.pl

       Piotr Gębski

       nr tel. 091 471 13 22, kom. 697 041 692.

       e-mail: p.gebski@pkpenergetyka.pl

6. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Wynik postępowania

ZAKŁAD POMORSKI – WYNIK PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE                     CYWILNO-PRAWNYM „ Budowa przepompowni ścieków w celu podłączenia sieci kanalizacyjnej bazy EZSZ Białogard do rurociągu ssąco tłoczącego wysokiego ciśnienia”

 

POWIADOMIENIE                                                                                                                                                                    O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE CYWILNO - PRAWNYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

 Zakład Pomorski, ul. Czarnieckiego 70 – 221 Szczecin

 

INFORMUJEMY

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pt.: „Budowa przepompowni ścieków w celu podłączenia sieci kanalizacyjnej bazy EZSZ Białogard do rurociągu ssąco tłoczącego wysokiego ciśnienia”, dla realizacji zadania wybrana została oferta firmy:                                                                                                                                                                  Przedsiębiorstwo Usługowe „STARKAN” Pardus Marcin ul. Podleśna 14R,                                                       73 – 110 Stargard Szczeciński,                                                                                                                                                 za cenę netto: 76 800,60 zł. warunki gwarancji – 36 m - cy, warunki płatności – 21 dni,                        termin wykonania – do 30.09.2014 r.                                                                                                                                                       

Dziękujemy wszystkim oferentom.