Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa 3 kompletnych szaf pomiarowych oraz szafy pomiaru rozliczeniowego do PT Grodzisk Mazowiecki

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki28.11.2014Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Rafał Machalski
697 042 654
r.machalski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa 3 kompletnych szaf pomiarowych oraz szafy pomiaru rozliczeniowego do PT Grodzisk Mazowiecki

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
15.12.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„dostawę trzech kompletnych szaf pomiarowych

oraz szafy pomiaru rozliczeniowego

do Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki”

 

 1. Termin składania ofert:            15.12.2014 r. do godz. 1100.
 2. Termin realizacji dostawy:       do 15.01.2015 r.
 3. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

 

 1. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:
 1. wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny               – 100 %

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

do pobrania ze strony www.pkp.energetyka.pl/przetargi 

 

 1. Wadium:    w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  10.12.2014 r. do godz. 1100

 

 1. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

 

 1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego na realizację zadania pt.:

 

„dostawę trzech kompletnych szaf pomiarowych

oraz szafy pomiaru rozliczeniowego

do Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki”

 

 1. Data złożenia oferty:                 15.12.2014 r.
 2. Data wyboru oferty:                 17.12.2014 r. 
 3. Termin realizacji dostawy:       do 15.01.2015 r.
 4. Dostawca:                                   Hulanicki, Bednarek sp. z o.o.

22-100 Chełm, ul. Wyszyńskiego 2B

 

 

 1. Wartość oferty netto:                217 180,00 zł

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu:
  1. Roman Filipczak,
  2. Pok. nr 908,
  3. Nr  tel.:  (0-42) 205-55-69,
  4. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
 2. Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie § 58. „Procedury Zakupowej w PKP Energetyka S.A.” stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 298 Zarządu PKP Energetyka S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 r.