Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa dwóch „ciężkich” pociągów sieciowych z modułową zabudową

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Oddział Usługi15.04.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Paradowski
697 049 029
t.paradowski@pkpenergetyka.pl

Bartosz Antas
697 049 989
b.antas@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa dwóch „ciężkich” pociągów sieciowych z modułową zabudową

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
05.05.2014

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE

o zamówieniu

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa dwóch „ciężkich” pociągów sieciowych z modułową zabudową”

 

 1. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwa zadania:

Zadanie nr 1: „Dostawa modułowej zabudowy dwóch „ciężkich” pociągów sieciowych”,

Zadanie nr 2: „Dostawa 4 szt. sześcioosiowych platform kontenerowych”.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-5562/1-2/14.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można bezpłatnie:

- otrzymać pocztą elektroniczną,

- odebrać w pokoju nr 442, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

 1. Kryterium oceny ofert jest cena za wykonanie poszczególnych zadań i ilość dni roboczych określona na realizację przedmiotowych zadań.  
 2. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 5 maja 2014 r., godz. 10:00, na adres:
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, pokój nr 442.
 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi, określone
  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-5562/1-2/14.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 5. Kwota wadium wynosi:

1) dla zadania nr 1: 80.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100).

2) dla zadania nr 2: 40.000,00 (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).

 1. Zastosowane zostanie zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad
  i usterek w postaci wniesienia przez Wykonawcę 10% wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-5562/1-2/14.
 2. W sprawach związanych z uzyskaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kontaktować się z:
  1. t.paradowski@pkpenergetyka.pl,
  2. s.gajewski@pkpenergetyka.pl.

 

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 roku.