Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa dwóch kontenerowych stacji rozdzielczych SN 15kV

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki01.12.2014Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Roman Filipczak
697 040 259
r.filipczak@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa dwóch kontenerowych stacji rozdzielczych SN 15kV

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
09.01.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„dostawę dwóch kontenerowych stacji rozdzielczych SN 15kV”

 

 

 1. Termin składania ofert:            15.01.2015 r. do godz. 1100.
 2. Otwarcie ofert:                          15.01.2015 r.  godz. 1115.
 3. Termin realizacji dostawy:       do 31.03.2015 r.
 4. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

 

 1. Kryteria wyboru oferty:
 1. wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny                   – 95 %

b)  ocena warunków gwarancji -

   - współczynnik wagowy oceny                  –   5 %.

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 – nieodpłatnie lub pocztą elektroniczną do pobrania ze strony www.pkpenergetyka.pl/przetargi.

 

 1. Wadium:  w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  15.01.2015 r. do godz. 1100

 

 1. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

 

 1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pt.:

 

„dostawę dwóch kontenerowych stacji rozdzielczych SN 15kV”

 

 

 1. Data złożenia oferty:                  15.01.2015 r.
 2. Data wyboru oferty:                   15.01.2015 r.
 3. Termin realizacji dostawy:         do 31.03.2015 r
 4. Dostawca:                                   ZPUE S.A.    

                                                           29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c

 

 1. Wartość oferty brutto:               452 886,00 zł
 2. Osoba uprawniona do kontaktu:
  1. Roman Filipczak,
  2. Pok. nr 908,
  3. Nr  tel.:  (0-42) 205-55-69,
  4. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
 3. Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 93 ust. 1. pkt. 1.  Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).