Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa kabla typu XRUHKXS 1x630/50 mm2 6/10kV

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki11.12.2014Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
tel. 697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Roman Filipczak
tel. 697 040
r.filipczak@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa kabla typu XRUHKXS 1x630/50 mm2 6/10kV

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
27.01.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„dostawę kabla typu XRUHKXS 1x630/50 mm2 6/10kV”

 

 

  1. Termin składania ofert:            27.01.2015 r. do godz. 1100.
  2. Otwarcie ofert:                          27.01.2015 r.  godz. 1115.
  3. Termin realizacji dostawy:       do 25.02.2015 r.
  4. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

 

  1. Kryteria wyboru oferty:
  • wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny                   – 100 %

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 – nieodpłatnie lub pocztą elektroniczną do pobrania ze strony www.pkpenergetyka.pl/przetargi.

 

  1. Wadium:  w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  27.01.2015 r. do godz. 1100

 

  1. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

 

  1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania