Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa nowych transformatorów 15/0,4 kV/kV

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny12.12.2014Przetarg nieograniczonyArtur Milczyński
(58) 742-02-02 wew. 1051
a.milczynski@pkpenergetyka.pl

Łukasz Wąsowicz
(58) 742-02-02 wew 1053
l.wasowicz@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa nowych transformatorów 15/0,4 kV/kV

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
20.01.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi  z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 814 727 740,00 zł, kapitał wpłacony w całości działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny.

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

 

Przedmiot zamówienia dostawa :

 

Dostawa nowych transformatorów 15/0,4 kV/kV

 

Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu – zamówienia sektorowego.

 

Nr referencyjny nadany sprawie:

EZ11-Ez5-2110/10-10/14

 

Osoby do kontaktu:

 

Miejsce składania ofert:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III p.

 

Termin składania ofert: 20.01.2015 r. do godz. 12.00.

 

Dodatkowe informacje:

 

  1. Otwarcie ofert: 20.01.2015 r. do godz. 12.30, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sala konferencyjna III p.
  2. Kryteria wyboru oferty: Cena (C) 100%
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 105 I piętro lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.
  5. Minimalny okres gwarancji: 48 miesięcy
  6. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ
  7. Wadium zgodnie z wymaganiami SIWZ musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
  8. Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.