Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa rozdzielnic SN i nn

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Kujawski20.05.2014Przetarg nieograniczonyŁukasz Osak
(052) 518-15-77
l.osak@pkpenergetyka.pl

Radosław Kłosowski
(052) 518-11-75
r.klosowski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdzielnic SN i nn

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi 

Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7

85-082 Bydgoszcz,

IV peron stacji PKP Bydgoszcz Główna, II piętro

Sekretariat w godz. 7.00 - 15.00

04.06.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz,     woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa rozdzielnic SN i nn”

1.            Termin składania ofert:                4.06.2014 r.    godz. 10.00.

2.            Otwarcie ofert:                            4.06.2014 r.    godz. 10.15

3.            Termin realizacji dostawy:          do 23.07.2014 r.

4.            Oferty należy składać w:             siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi 

Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7

85-082 Bydgoszcz,

IV peron stacji PKP Bydgoszcz Główna, II piętro

Sekretariat w godz. 700 - 1500

5.            Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:

a)            wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny                 – 100 %

6.            Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 254 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

7.            Wadium:    w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  4.06.2014 r. r., godz. 1000.

8.            Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Wyjaśnienia dot. parametrów technicznych i realizacji zadania:

-              Łukasz Osak - tel. (052) 518-15-77, e-mail: l.osak@pkpenergetyka.pl

     Wyjaśnienia dot. pozostałych zagadnień SIWZ:

-              Radosław Kłosowski – tel. (052) 518-11-75, e-mail: r.klosowski@pkpenergetyka.pl

9.            Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

 

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Kujawski

ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pt.:

 

Dostawa rozdzielnic SN i nn”

 

 

 

1.       Data złożenia oferty:                           4.06.2014 r.

2.        Data wyboru oferty:                             5.06.2014 r. 

3.        Termin realizacji dostawy:                do 23.07.2014 r.

4.        Dostawca:                 „ACEL” J.M. Ciskowscy Spółka Komandytowa 

80-871 Gdańsk, Ul. Twarda 6c

5.Wartość oferty netto:                         292.650,00zł

 

6.        Osoba uprawniona do kontaktu:

a.       Radosław Kłosowski,

b.      Pok. nr 254,

c.       Nr  tel.:  (0-52) 518-11-75,

d.      e-mail: r.klosowski@pkpenergetyka.pl

7.        Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).