Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa rozdzielnic nN 0,4kV dla Stacji Transformatorowych ST Koluszki oraz Łódź Widzew

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki30.06.2014Przetarg nieograniczonyMaciej Pietrus
697 042 020
m.pietrus@pkpenergetyka.pl

Michał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdzielnic nN 0,4kV dla Stacji Transformatorowych ST Koluszki oraz Łódź Widzew

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
18.08.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„dostawę rozdzielnic nN 0,4kV 

dla ST Koluszki i Łódź Widzew”

 

  1. Termin składania ofert:            18.08.2014 r. do godz. 1100.
  2. Otwarcie ofert:                          18.08.2014 r.  godz. 1115.
  3. Termin realizacji dostawy:       do 10.10.2014 r.
  4. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

 

  1. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:
  1. wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny               – 100 %

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

 

  1. Wadium:    w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) musi być wniesione do dnia  18.08.2014 r. do godz. 1100

 

  1. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

 

  1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.