Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa rozdzielnicy SN 15kV wraz z rozdzielnicą nN 0,4kV dla ST-7 Łódź Olechów oraz rozdzielnicy SN 15kV dla ST T-1 Tomaszów Mazowiecki

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki11.08.2014Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Roman Filipczak
697 040 259
r.filipczak@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdzielnicy SN 15kV wraz z rozdzielnicą nN 0,4kV dla ST-7 Łódź Olechów oraz rozdzielnicy SN 15kV dla ST T-1 Tomaszów Mazowiecki

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
23.09.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„dostawę rozdzielnicy SN 15kV wraz z rozdzielnicą nN 0,4kV

dla ST-7 Łódź Olechów oraz rozdzielnicy SN 15kV dla

ST T-1 Tomaszów Mazowiecki”

 

 1. Termin składania ofert: 23.09.2014 r. do godz. 1100.

 2. Otwarcie ofert: 23.09.2014 r.  godz. 1115.

 3. Termin realizacji dostawy: do 31.10.2014 r.

 4. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

  PKP Energetyka Spółka Akcyjna

  Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

  ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

 5. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:

wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny                   – 100 %

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 – nieodpłatnie lub pocztą elektroniczną do pobrania ze strony www.pkpenergetyka.pl .

 1. Wadium: musi być wniesione do dnia  23.09.2014 r. do godz. 1100

 • Dla zadania Nr 1 – rozdzielnicy SN 15kV wraz z rozdzielnicą nN 0,4kV dla ST-7 Łódź Olechów:5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

 • Dla zadania Nr 2 – dostawa rozdzielnicy SN 15kV dla ST T-1 Tomaszów Mazowiecki:

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

 

 1. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

 1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pt.:

 

„dostawę rozdzielnicy SN 15kV wraz z rozdzielnicą nN 0,4kV

dla ST-7 Łódź Olechów oraz rozdzielnicy SN 15kV dla

ST T-1 Tomaszów Mazowiecki”

 

 1. Data złożenia oferty:                 23.09.2014 r.
 2. Data wyboru oferty:                 14.10.2014 r. 
 3. Termin realizacji dostawy:       do 20.11.2014 r.
 4. Dostawca:                                   ZPUE S.A.

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c

 

 1. Wartość oferty brutto:              394 461,00 zł
 2. Osoba uprawniona do kontaktu:
  1. Roman Filipczak,
  2. Pok. nr 908,
  3. Nr  tel.:  (0-42) 205-55-69,
  4. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
 3. Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).