Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa stacji transformatorowych słupowych oraz słupów rozgałęźnych przelotowo-krańcowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Kujawski20.03.2014Przetarg nieograniczonyMarian Florkiewicz
697-041-005
m.florkiewicz@pkpenergetyka.pl

Radosław Kłosowski
(052) 518-11-75
r.klosowski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa stacji transformatorowych słupowych oraz słupów rozgałęźnych przelotowo-krańcowych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi 

Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7

85-082 Bydgoszcz,

IV peron stacji PKP Bydgoszcz Główna, II piętro

Sekretariat w godz. 700 - 1500

09.04.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz,     woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa stacji transformatorowych słupowych oraz słupów rozgałęźnych przelotowo-krańcowych”

1.       Termin składania ofert: 9.04.2014 r. r., godz. 1000.

2.       Otwarcie ofert:                           9.04.2014 r. r., godz. 1015.

3.       Termin realizacji dostawy:        do 6.05.2014 r.

4.       Oferty należy składać w:            siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi 

Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7

85-082 Bydgoszcz,

IV peron stacji PKP Bydgoszcz Główna, II piętro

Sekretariat w godz. 700 - 1500

5.       Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:

a)                   wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny               – 100 %

6.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 254 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

7.       Wadium:    w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  9.04.2014 r., godz. 1000.

8.       Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Wyjaśnienia dot. parametrów technicznych i realizacji zadania:

-       Marian Florkiewicz - tel. kom. 697-041-005, e-mail: m.florkiewicz@pkpenergetyka.pl

     Wyjaśnienia dot. pozostałych zagadnień SIWZ:

-       Radosław Kłosowski – tel. (052) 518-11-75, e-mail: r.klosowski@pkpenergetyka.pl

9.       Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.