Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa szaf przekaźnikowo – sterowniczych dla Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki08.01.2014Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Roman Filipczak
697 040 259
r.filipczak@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa szaf przekaźnikowo – sterowniczych dla Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

25.02.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„dostawę szaf przekaźnikowo - sterowniczych

dla Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki”

 

  1. Termin składania ofert:            25.02.2014 r. do godz. 1100.
  2. Otwarcie ofert:                          25.02.2014 r.  godz. 1115.
  3. Termin realizacji dostawy:       do 31.10.2014 r.
  4. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

 

5. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:

wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny               – 100 %

 

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

 7. Wadium:    w wysokości12 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  25.02.2014 r. do godz. 1100

 

8. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

 

9. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.