Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa transformatora 110/15kV do Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki17.04.2014Przetarg nieograniczonyRoman Filipczak, Michał Dudek
Michał Dudek - 697 049 130, Roman Filipczak 697 040 259
m.dudek@pkpenergetyka.pl, r.filipczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa transformatora 110/15kV do Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
03.06.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„dostawę transformatora 110/15kV do Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki”

 

 1. Termin składania ofert:            03.06.2014 r. do godz. 1100.
 2. Otwarcie ofert:                          03.06.2014 r.  godz. 1115.
 3. Termin realizacji dostawy:       do 30.11.2014 r.
 4. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

 

 1. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:
 1. wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny               – 100 %

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

 

 1. Wadium:    w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  03.06.2014 r. do godz. 1100

 

 1. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

 

 1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pt.:

 

„dostawę transformatora 110/15kV

dla Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki”

 

 

 1. Data złożenia oferty:                 03.06.2014 r.
 2. Data wyboru oferty:                 26.06.2014 r. 
 3. Termin realizacji dostawy:       do 30.11.2014 r.
 4. Dostawca:                                   Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o.

99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70

 

 1. Wartość oferty netto:                650 000,00 zł

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu:
  1. Roman Filipczak,
  2. Pok. nr 908,
  3. Nr  tel.:  (0-42) 205-55-69,
  4. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
 2. Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).