Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Modernizacja żurawia kolejowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Oddział Usługi14.11.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Paradowski
697 049 029
t.paradowski@pkpenergetyka.pl

Szymon Gajewski
571 305 827
s.gajewski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja żurawia kolejowego

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
19.12.2014

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE

o zamówieniu

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

„Modernizacja żurawia kolejowego”

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-5562/4-2/14.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można bezpłatnie:
 1. otrzymać pocztą elektroniczną,
 2. odebrać w pokoju nr 443, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
 1. W sprawach związanych z uzyskaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kontaktować się z:
 1. Tomasz Paradowski - tel. 697 049 029; e-mail: t.paradowski@pkpenergetyka.pl,
 2. Szymon Gajewski - tel. 571 305 827; e-mail: s.gajewski@pkpenergetyka.pl.
 1. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 28 listopada 2014 r. (zmodyfikowany 19 grudnia 2014 r.), godz. 10:00, na adres: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, pokój nr 443.
 2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-5562/1-2/14.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 4. Kwota wadium wynosi 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
 5. Zastosowane zostanie zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad
  i usterek w postaci 10% wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-5562/1-2/14.

 

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 roku.