Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Obsługa geodezyjna prac związanych z modernizacją układu zasilania sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski06.02.2014Przetarg nieograniczonyAnna Tkaczyk (sprawy formalne)
412781080
Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Krzysztof Wolski
697040428
k.wolski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Obsługa geodezyjna prac związanych z modernizacją układu zasilania sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 4

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba zamawiającego PKP Energetyka S.A. oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętkorzyski, ul. Paderewskiego 43/45, Kielce, III piętro, pokój 312 (sekretariat)

21.02.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce

ogłasza postępowanie Nr EUEZ4-Ez1a-4202/4/2014 w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: 

„Obsługa geodezyjna prac związanych z modernizacją układu zasilania sieci trakcyjnej  linii kolejowej nr 4 – budowa/wymiana/przebudowa kablowych linii zasilaczy sieci trakcyjnej , kabli powrotnych oraz kabli sterowniczych modernizowanej podstacji trakcyjnej PT Radzice   

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi : obsługi geodezyjnej przy budowie/ wymianie/przebudowie  kablowych linii zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych oraz kabli sterowniczych modernizowanej podstacji trakcyjnej PT Radzice, obejmującej wytyczenie tras linii  oraz sporządzenie  inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wymogami  prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego oraz „Instrukcji d-19 o organizacji

i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” .

  1. Termin składania ofert: 21.02.2014 r. do godz. 10.00.
  2. Otwarcie ofert: 21.02.2014 r. godz. 10:30.
  3. Termin realizacji: luty – kwiecień 2014.
  4. Oferty nalezy składać w: siedziba zamawiającego PKP Energetyka S.A. oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętkorzyski, ul. Paderewskiego 43/45, Kielce, III piętro, pokój 312 (sekretariat)
  5. Kryteria oceny ofert:  cena za oferowane usługi - 100%.
  6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie www.pkpenergetyka.pl( zakładka: przetargi) lub po przesłaniu wniosku – drogą elektroniczną  na adres jak w punkcie 8.
  7. Wadium w wysokości 750 zł(słownie: siedemset pięćdziesiąt 00/100) musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
  8. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami  (w godz. 8:00 – 14:00):

Anna Tkaczyk (sprawy formalne) nr tel. 412781080 e-mail:Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Krzysztof Wolski tel. 697040428, e-mail: k.wolski@pkpenergetyka.pl

Roman Chołuj tel. 697049120, e-mail: r.choluj@pkpenergetyka.pl