Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Ochrona osób i mienia w tym siedziby PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Sławińskiej 7/9

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki28.01.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Pawłowski
tel. 22 391-93-16, tel. kom. 697 041 701
ez1.ez1@pkpenergetyka.pl lub t.pawlowski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Ochrona osób i mienia w tym siedziby PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Sławińskiej 7/9

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

SiedzibaZamawiającego:

PKP Energetyka S.A., Oddział – Usługi; Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9,               

01-218 Warszawa, I piętro, pokój nr 17 w godz. 08.00-15.00.

10.02.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.                                                                                                               Oddział – Usługi;                                                                                                           Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

Ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pt.:

„Ochrona osób i mienia w tym siedziby PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Sławińskiej 7/9”

Przedmiotem zamówienia jest:

A. świadczenie stałej, ciągłej (24 godzin na dobę) usługi w zakresie ochrony  fizycznej osób i mienia w budynku biurowym oraz przyległym do niego terenie przy ulicy Sławińskiej 7/9 w Warszawie

B. świadczenie doraźnej usługi ochrony mienia składowanego na terenie działania Zamawiającego (materiałów i urządzeń zgromadzonych do zrealizowania usług świadczonych przez Zakład) .

  1. Termin składania ofert: 10.02.2014 r. godz. 12.30
  2. Otwarcie ofert: 10.02.2014 r. godz. 13.00
  3. Termin realizacji zadania: 12 miesięcy od dnia 01.03.2014r. do dnia 28.02.2015r.
  4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego

 PKP Energetyka S.A., Oddział – Usługi; Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9,               01-218 Warszawa, I piętro, pokój nr 17 w godz. 08.00-15.00.

5. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium 1 - CA– cena za świadczenie usługi A (  stałej ochrony  fizycznej osób i mienia w budynku biurowym oraz przyległym do niego terenie przy ulicy Sławińskiej 7/9 w Warszawie) wyrażona w PLN za 1 roboczogodzinę pracy 1 pracownika.- współczynnik wagowy oceny - 75%;

Kryterium 2 - CB– cena za świadczenie usługi B (doraźnej usługi w zakresie ochrony  fizycznej mienia składowanego na terenie działania Zamawiającego) wyrażona w PLN za 1 roboczogodzinę pracy 1 pracownika.-współczynnik wagowy oceny - 15%;

 

Kryterium 3 – R – deklarowany czas reakcji grupy interwencyjnej (max 15 minut) dla usługi A(stałej usługi w zakresie ochrony  fizycznej osób i mienia w budynku biurowym oraz przyległym do niego terenie przy ulicy Sławińskiej 7/9 w Warszawie) wyrażony w minutach.– współczynnik wagowy oceny-10%.

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: drogą elektroniczną wysyłając email na adres ez1.ez1@pkpenergetyka.plz prośbą o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wadium: w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.

8. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami :Tomasz Pawłowski, tel. 22 391-93-16,      tel. kom. 697 041 701 fax 22 391-93-70 e-mail: ez1.ez1@pkpenergetyka.pllub t.pawlowski@pkpenergetyka.pl