Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy linii SN 15kV PKP1 i PKP2 zasilających Budy Zosiny

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski01.07.2014Przetarg nieograniczonyRobert Angelo
41 278 12 25
r.angelo@pkpenergetyka.pl

Anna Tkaczyk (w sprawach formalnych)
nr tel. 41 278 10 80
anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy linii SN 15kV PKP1 i PKP2 zasilających Budy Zosiny

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat)

05.08.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce

ogłasza postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy linii SN 15kV PKP1 i PKP2 zasilających Budy Zosiny

1.Termin składania ofert: 05.08.2014 r. do godz. 10.00

2.Otwarcie ofert: 05.08.2014r. godz. 10:30

3. Oferty należy składać w: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat)

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są (w godz. 8:00 – 14:00):

 - Robert Angelo nr tel. 41 278 12 25 e-mail: r.angelo@pkpenergetyka.pl

 - Anna Tkaczyk (w sprawach formalnych) nr tel. 41 278 10 80

e-mail: anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

Nr sprawy EUEZ4-Ez1a-4202/20/2014

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Świętokrzyski

 ul. Paderewskiego 43/45   25-502 Kielce

ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 05.08.2014r. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy linii SN 15 kV PKP1 i PKP2 zasilających PT Budy Zosiny”

w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

PROIN Projektowanie-Pozwolenia-Nadzory

Pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych

2.

AZAKO Andrzej Zalega

26-300 Opoczno, ul. Westerplatte 45

3.

Halcrow Group Limited

Elms House, 43 Brook Green, W6 7EF Londyn, Wielka Brytania

przyznano następującą liczbę punktów ofertom złożonym przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu:

Nr oferty

Cena brutto oferty

Punktacja za kryterium

Punktacja łączna (W) W= Σ (3, 4)

 
 

 

Pozycja oferty

ceny oferty (C)

70%

Termin realizacji (T) 25%

1

2

3

4

5

6

1

362 850,00

70,00

30,00

100,00

1

3

490 335,81

51,80

20,57

72,37

2

W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano i tym samym wybrano do realizacji w/w zadania ofertę:

PROIN Projektowanie-Pozwolenia-Nadzory

Pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych