Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Projekt i budowa wiaty garażowej na terenie Zakładu Wschodniego spółki PKP Energetyka S.A. przy ul. Hetmańskiej 103 w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni07.04.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Walukiewicz
697041762
t.walukiewicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Projekt i budowa wiaty garażowej na terenie Zakładu Wschodniego spółki PKP Energetyka S.A. przy ul. Hetmańskiej 103 w Białymstoku

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

Zakład Wschodni w Białymstoku

15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103

25.04.2014

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Inwestor:

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

Zakład Wschodni w Białymstoku

15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103

2. Przedmiot zamówienia:

„Projekt i budowa wiaty garażowej na terenie Zakładu Wschodniego

spółki PKP Energetyka S.A. przy ul. Hetmańskiej 103 w Białymstoku”

3. Termin:

Oferty należy składać na piśmie do dnia 25.04.2014 r. do godz. 1200 w siedzibie Inwestora

4. Wadium:

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

5. Otwarcie ofert:

25.04.2014 r. o godz. 1230­ w siedzibie Inwestora

6. Kryteria oceny ofert:

W=(Cmin/Cof)x90+(Tmin/Tof)x10

gdzie:

W – wartość punktowa oferty (max. 100 pkt)

Cmin – najniższa cena ze wszystkich przedstawionych ofert;

Cof – cena oferty ocenianej;

Tmin – najkrótszy termin*) ze wszystkich przedstawionych ofert;

Tof – termin*) oferty ocenianej

      *) w celu właściwego porównania ofert termin należy podać w ilości dni kalendarzowych.

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki:

  1. Koncepcja hali garażowej EZSN Białystok,
  2. Oferta,
  3. OŚWIADCZENIE o spełnieniu przez oferenta warunków wymaganych przez Inwestora,
  4. Wykaz zamówień zrealizowanych w okresie marzec 2009 – marzec 2014 podobnych do przedmiotu zamówienia,
  5. Umowa

dostępna na stronie internetowej PKP Energetyka S.A. oraz w siedzibie Inwestora, można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl lub t.walukiewicz@pkpenergetyka.pl z prośbą o przesłanie SIWZ.