Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Przebudowa linii napowietrznej SN zasilającej PT Tuczki

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Kujawski14.01.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Nowicki
697-042-699
t.nowicki@pkpenergetyka.pl

Radosław Kłosowski
(052) 518-11-75
r.klosowski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Przebudowa linii napowietrznej SN zasilającej PT Tuczki

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi 

Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7

85-082 Bydgoszcz,

IV peron stacji PKP Bydgoszcz Główna, II piętro

Sekretariat w godz. 700 - 1500

 

04.03.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz,     woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Przebudowa linii napowietrznej SN zasilającej PT Tuczki”

 

1.       Termin składania ofert:           4.03.2014 r. r., godz. 1000.

 

 

2.        Otwarcie ofert:                        4.03.2014 r. r., godz. 1015.

 

 

3.        Termin realizacji dostawy:      do 11.04.2014 r.

 

 

4.        Oferty należy składać w:    siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi 

Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7

85-082 Bydgoszcz,

IV peron stacji PKP Bydgoszcz Główna, II piętro

Sekretariat w godz. 700 - 1500

 

5.        Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:

a)                   wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny               – 100 %

 

6.        Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 254 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

 

7.        Wadium:    w wysokości10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  4.03.2014 r. r., godz. 1000.

 

8.        Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Wyjaśnienia dot. parametrów technicznych i realizacji zadania:

-       Tomasz Nowicki - tel. kom. 697-042-699, e-mail: t.nowicki@pkpenergetyka.pl

     Wyjaśnienia dot. pozostałych zagadnień SIWZ:

-       Radosław Kłosowski – tel. (052) 518-11-75, e-mail: r.klosowski@pkpenergetyka.pl

 

9.        Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Kujawski

ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pt.:

 

„Przebudowa linii napowietrznej SN zasilającej PT Tuczki”

 

 

 

1.       Data złożenia oferty:                 4.03.2014 r.

2.       Data wyboru oferty:                 4.03.2014 r. 

3.       Termin realizacji dostawy:       do 11.04.2014 r.

4.       Dostawca:                       Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.

Czarnowo 31 k/Bydgoszczy

87-134 Zławieś Wielka

5.       Wartość oferty netto:                179 916,80 zł

 

6.       Osoba uprawniona do kontaktu:

a.       Radosław Kłosowski,

b.      Pok. nr 254,

c.       Nr  tel.:  (0-52) 518-11-75,

d.      e-mail: r.klosowski@pkpenergetyka.pl

7.       Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).