Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remont i modernizacja pomieszczeń budynku biurowego przy ul. Hożej 63/67 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala03.11.2014Przetarg nieograniczonyJanusz Fornalski
697 040 036
j.fornalski@pkpenergetyka.pl

Jerzy Piotrowski
tel. (22) 474 13 52, tel. kom. 697 049 985
j.piotrowski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Remont i modernizacja pomieszczeń budynku biurowego przy ul. Hożej 63/67 w Warszawie

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka Spółka Akcyjna, 00 – 681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, kancelaria.

14.11.2014

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

o kapitale zakładowym  805 453 290,00  zł,

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

„Remont i modernizacja pomieszczeń budynku biurowego przy ul. Hożej 63/67 w Warszawie”

 

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem i modernizacją pomieszczeńbudynku biurowegoprzy ul. Hożej 63/67 w Warszawie.

    Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na dwa zadania:

 1. zadanie nr 1 – Remont i modernizacja pomieszczeń piwnicy oraz węzła sanitarnego na III piętrze budynku biurowegoprzy ul. Hożej 63/67 w Warszawie,
 2. zadanie nr 2 – Remont pomieszczeń biurowych I piętra budynku biurowegoprzy ul. Hożej 86
  w Warszawie.
 1. Zakres robót, wymagania techniczne, materiałowe i ilościowe, określa SIWZ nr E42-222/16-3/2014.
 2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone według zasad określonych w SIWZ.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości zamówienia lub poszczególnych części bez podania przyczyn. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

V.   Termin realizacji zamówienia – 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

VI.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (płyta CD) można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Hożej 63/67
w godzinach 900 - 1300 pokój nr 15.

VII. Kryteria oceny ofert – wysokość ofertowej ceny – 90%, udzielony okres gwarancji: 10%.

VIII.  Termin i miejsce składania ofert: – Oferty winny być składane do godz. 1200 dnia
14 listopada 2014 r. na adres: PKP Energetyka Spółka Akcyjna, 00 – 681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, kancelaria.

IX.  Termin związania ofertą – 45 dni od daty otwarcia ofert.

X.   W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XI. Wadium przetargowe:

 1. 25 000,00 zł, w przypadku ubiegania się o całość zamówienia,
 2. 15 000,00 zł, w przypadku ubiegania się o zadanie nr 1,
 3. 10 000,00 zł, w przypadku ubiegania się o zadanie nr 2.

XII. Dane do korespondencji: – PKP Energetyka Spółka Akcyjna , ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa,
e-mail:j.piotrowski@pkpenergetyka.pl

Znak Postępowania: E42 – 222 /16-3/2014, w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Ze strony PKP Energetyka Spółka Akcyjna upoważnionym do kontaktowania się
z Wykonawcami w godzinach 900 - 1300 są: p. Janusz Fornalski tel. kom. 697 040 036, p. Jerzy Piotrowski – tel. (22) 474 13 52, tel. kom. 697 049 985,