Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remonty budynków administracyjnych przy ul. Hetmańskiej oraz budynku stacji transformatorowej przy ul. Grunwaldzkiej w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni21.08.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Walukiewicz
kom. 697 041 762
t.walukiewicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Remonty budynków administracyjnych przy ul. Hetmańskiej oraz budynku stacji transformatorowej przy ul. Grunwaldzkiej w Białymstoku

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
03.09.2014

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

 

 

 

 

  1. Inwestor:

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

Zakład Wschodni w Białymstoku

Adres korespondencyjny:         15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103,

Adres e-mail:                            t.walukiewicz@pkpenergetyka.pl

Telefony:                                 (85) 673 3484,

                                               fax(85) 673 3484,

                                               kom. 697 041 762

NIP 526-25-42-704,

REGON 017301607-00050

KRS 0000322634 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  1. Przedmiot zamówienia:

„Remonty budynków administracyjnych przy ul. Hetmańskiej

oraz budynku stacji transformatorowej przy ul. Grunwaldzkiej w Białymstoku”

zgodnie z Przedmiotem zamówienia zawartym w SIWZ.

  1. Termin:

Oferty należy składać na piśmie do dnia 03.09.2014 r. do godz. 1100w siedzibie Zamawiającego.

  1. Wadium:

3 000,00 zł

  1. Otwarcie ofert:

03.09.2014 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100%

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

dostępna na stronie internetowej PKP Energetyka S.A. oraz w siedzibie Zamawiającego, można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: t.walukiewicz@pkpenergetyka.pl z prośbą o przesłanie SIWZ.