Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Rozbudowa zaplecza technicznego Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy10.04.2014Przetarg nieograniczonyArtur Olchawa - w sprawach formalnych
12 351-59-64
A.olchawa@pkpenergetyka.pl

Miłosz Smagowicz - w sprawach technicznych
697040607
m.smagowicz@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa zaplecza technicznego Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
24.04.2014

Dodatkowe informacje

ogłoszenie zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:

Data publikacji:

Tryb postępowania:

Osoby do kontaktu:

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy

10.04.2014 r.

Przetarg nieograniczony

  
 

Artur Olchawa - w sprawach formalnych, tel. 12 351-59-64

Miłosz Smagowicz - w sprawach technicznych, tel. 12 351-59-60, tel. kom. 697040607

Zbigniew Sitko - w sprawach technicznych, tel. kom. 697042604

 

 

Przedmiot zamówienia

„Rozbudowa zaplecza technicznego Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego
w Nowym Sączu polegająca na:

Zadanie I: Budowa systemu SSWiN i rozbudowa systemu monitoringu,

Zadanie II: Naprawa placu utwardzonego”.

Oferta

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert:

w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 02)

24.04.2014 r. do godz. 09:55

Dodatkowe informacje

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Południowy

ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Rozbudowa zaplecza technicznego Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego
w Nowym Sączu polegająca na:

Zadanie I: Budowa systemu SSWiN i rozbudowa systemu monitoringu,

Zadanie II: Naprawa placu utwardzonego”.

1. Termin składania ofert: 24.04.2014r. do godz. 955

2.Otwarcie ofert:  24.04.2014r godz. 1000

3.Termin realizacji: do dnia 30.06.2014

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego (pokój 02) lub przesłać drogą pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     

wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny - 90%

(90 punktów otrzyma oferta o najniższej cenie)

okres gwarancji na wykonaną usługę – współczynnik wagowy oceny - 10%

(10 punktów otrzyma oferta o okresie gwarancji wynoszącym 60 miesięcy).

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7. Wadium w wysokości:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

Zadanie I          3.000 zł

Zadanie II.        3.500 zł

8.Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

Miłosz Smagowicz w sprawach technicznych tel. 12 351-59-60, tel. kom. 697 040 607

Zbigniew Sitko w sprawach technicznych tel. 12 351-59-64, tel. kom. 697 042 604

Artur Olchawa w sprawach formalnych tel. 12 351-59-64

 

Józef Jurczak w sprawie wizji lokalnej, tel. kom. 697 040 641

Wiesław Morajda  w sprawie wizji lokalnej, tel. kom. 697 040 642

Marcin Mrózek w sprawie wizji lokalnej, tel. kom. 697 040 643

 

Pozostałe  uwagi:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury zakupowej w PKP Energetyka S.A (Uchwała Nr 298 Zarządu PKP Energetyka S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 r.)