Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych, magazynowych, korytarzy, schodów i innych pomieszczeń o łącznej powierzchni 6.809,77 m2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny10.04.2014Przetarg nieograniczonyIreneusz Kobiela
697 049 748
i.kobiela@pkpenergetyka.pl

Bartosz Kolasa
tel. 58 742-02-02 wew.1064
b.kolasa@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych, magazynowych, korytarzy, schodów i innych pomieszczeń o łącznej powierzchni 6.809,77 m2

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot,  W sekretariacie w terminie do dnia 23.04.2014 r. do godz. 1200

23.04.2014

Dodatkowe informacje

Sopot, 9 kwiecień 2014

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Zakład Północny

Ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot

NIP 526-25-42-704; REGON 017301607

Kapitał zakładowy 788 193 790,00 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS – 0000322634

ogłasza przetarg nieograniczony – pisemny, który odbędzie się w siedzibie Zakładu,
na :

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych, magazynowych, korytarzy, schodów i innych pomieszczeń  o łącznej powierzchni  6.809,77 m2.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne  lokalizacje wymienione jak poniżej:

 

 1. Siedziba Zakładu Północnego - 1922,21 m2 – ul. Jana z Kolna 29; 81-859 Sopot.
 2. Siedziba sekcji EZSN Gdynia Grabówek - 320 m2 – ul. Filomatów 22, 81-242 Gdynia
 3. Siedziba sekcji EZSZ Gdynia - 380 m2 – ul .Osada Kolejowa 12, 81-220 Gdynia.
 4. Siedziba sekcji EZSZ Gdańsk - 728,32 m2 – ul. Kolejowa 9b; 80-201 Gdańsk
 5. Siedziba sekcji EZSZ Tczew - 392 m2 – ul. 1-go Maja 12;83-110 Tczew
 6. Siedziba zamiejscowa sekcji EZSZ Tczew - 313 m2 – ul. Kościuszki 35b; 82-200 Malbork.
 7. Siedziba zamiejscowa sekcji EZSZ Tczew - 153 m2 – ul. Grunwaldzka 6c; 82-300 Elbląg.
 8. Siedziba sekcji EZSZ Słupsk - 309,4 m2 – ul. Krzywoustego 9; 76-200 Słupsk
 9. Siedziba sekcji EZSZ Olsztyn - 679 m2 – ul. Lubelska 32a; 10-408 Olsztyn
 10. Siedziba zamiejscowa sekcji EZSZ Olsztyn - 221 m² – ul. Kolejowa 3, 11-430  Korsze.
 11. Siedziba sekcji EZSZ Iława - 308 m2 – ul. Towarowa 5; 14-200 Iława, siedziba zamiejscowa  Zakładu Północnego - 535,84 m2 – ul. Dworcowa 5; 14-200 Iława oraz oraz siedziba zamiejscowa sekcji EZSN Gdynia - 115 m2 – ul. Towarowa 5,14-200 Iława. Razem 958,84 m²     
 12. Siedziba sekcji EZSZ Działdowo - 433 m2 – ul. Grunwaldzka 49; 13-200 Działdowo.

 

2. Wadium należy wpłacić na konto:
     •  PKP Energetyka S. A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Północny

 

                      ING BANK ŚLĄSKI S.A. 81 10 50 00 99 67 11 7777 7777 7777

3. Termin wniesienia wadium do dnia: 23 kwietnia 2014 r. do godz. 1200  .

4. Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w siedzibie Zakładu przy

ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot,  W sekretariacie w terminie do dnia 23.04.2014 r. do godz. 1200

 

5. Obecność oferentów (upoważnionych osób) przy otwieraniu ofert  nie jest  obowiązkowa.

6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego (podanej w pkt. 1 SIWZ), sala konferencyjna III p.

7. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeśli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami :

- Ireneusz Kobiela – tel. 697 049 748

- w godz. od 830 do 1430,

e-mail:i.kobiela@pkpenergetyka.pl

- Bartosz Kolasa – tel. 58 742-02-02 wew.1064  

- w godz. od 830 do 1430,

e-mail:b.kolasa@pkpenergetyka.pl