Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Włączenie modernizowanej PT Szczekociny do systemu zdalnego sterowania w NC Kielce – zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisji w systemie zdalnego sterowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski09.07.2014Przetarg ograniczonyAnna Tkaczyk
tel. (41) 2781 080
anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Włączenie modernizowanej PT Szczekociny do systemu zdalnego sterowania w NC Kielce – zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisji w systemie zdalnego sterowania

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba Zamawiającego, ul. Paderewskiego 43/45,

25-502 Kielce, p. III, pok. 312 (sekretariat)

24.07.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce

ogłasza postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn:

 

„Włączenie modernizowanej PT Szczekociny do systemu zdalnego sterowania w NC Kielce – zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisji w systemie zdalnego sterowania”

1.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.07.2014 r. do godz. 10:00.

2.Wnioski należy składać w: siedziba Zamawiającego, ul. Paderewskiego 43/45,

25-502 Kielce, p. III, pok. 312 (sekretariat).

3.Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną e-mail:

anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl

  1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest (w godz. 8:00-14:00):

Anna Tkaczyk, tel. (41) 2781 080 (w sprawach formalnych)

Wynik postępowania

Nr sprawy EUEZ4-Ez1a-4202/24/2014

 

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Świętokrzyski

 ul. Paderewskiego 43/45   25-502 Kielce

ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 04.08.2014 r.  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na realizację zadania pn:

„Włączenie modernizowanej PT Szczekociny do systemu zdalnego sterowania w NC Kielce – zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie podstawowej i rezerwowej drogi transmisji w systemie zdalnego sterowania”

w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

KOMSTER Sp. z o.o., ul. P. Michałowskiego 3, 02-438 Warszawa

2.

ELESTER-PKP Sp. z o.o., 90-569 Łódź, ul. Pogonowskiego 81

przyznano następującą liczbę punktów dla oferowanych zadań:

Nr oferty

Cena brutto oferty

Punktacja

 
 

 

Pozycja oferty

 
 

2

3

4

5

 

1

318 520,80

82,59

2

 

2

263 072,40

100,00

1

 

W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano i tym samym wybrano do realizacji w/w zadania ofertę ELESTER-PKP Sp. z o.o.