Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Włączenie podstacji trakcyjnych Iłowiec, Mosina i Luboń zlokalizowanych na linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań do zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Poznań

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni24.01.2014Przetarg nieograniczonyw sprawach technicznych: Marek Szumlewicz
697 050 417
m.szumlewicz@pkpenergetyka.pl

w sprawach proceduralnych: Elżbieta Szałajko
697 049 218
e.szalajko@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Włączenie podstacji trakcyjnych Iłowiec, Mosina i Luboń zlokalizowanych na linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań do zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Poznań

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztową.

11.03.2014

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Włączenie podstacji trakcyjnych Iłowiec, Mosina i Luboń
zlokalizowanych na linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań
do zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Poznań”.

 

 

1. Termin składania ofert:11.03.2014r. do godz. 1000

2.Otwarcie ofert:  11.03.2014r. godz. 1030

3.Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą
     pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa             100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 9 000,00 zł

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    - w sprawach technicznych:                                 Marek Szumlewicz    tel. 697 050 417

                                                                                                          e-mail: m.szumlewicz@pkpenergetyka.pl

    - w sprawach proceduralnych:                  Elżbieta Szałajko                    tel. 697 049 218
                                                                                                          e-mail: e.szalajko@pkpenergetyka.pl

 

9.Pozostałe uwagi:

    Postępowanie wg przepisów ustawy Pzp.

 

Treść ogłoszenia przekazana została Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi

ul. Hoża 63/67   00-681 Warszawa
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań,

 

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 11.03.2014 r. przetargu nieograniczonego na:

 

„Włączenie podstacji trakcyjnych Iłowiec, Mosina i Luboń zlokalizowanych
na linii kolejowej E-59 Wrocław-Poznań do zdalnego sterowania
z Nastawni Centralnej Poznań.”

Wpłynęło: 1 oferta
Odrzucono: 0 ofert

Wybrano ofertę firmy

    ELESTER-PKP Sp. z o.o.

    ul. Pogonowskiego 81,     90-569 Łódź

za cenę netto: 406 500,00 zł   plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

 

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.