Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień dla 11-stu zadań realizowanych w 2014r. przez PKP Energetyka S.A. Zakład Zachodni

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni08.04.2014Przetarg nieograniczonyHenryk Paciorek
697 041 927
h.paciorek@pkpenergetyka.pl

Katarzyna Szała
697 041 308
k.szala@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień dla 11-stu zadań realizowanych w 2014r. przez PKP Energetyka S.A. Zakład Zachodni

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
19.05.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY

w postępowaniu o zamówienie publiczne sektorowe pn. :

„Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień dla 11-stu zadań realizowanych w 2014r. przez PKP Energetyka S.A Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Zachodni w Poznaniu

1. Termin składania ofert:  19.05.2014r. do godz. 1000

2.Otwarcie ofert:  19.05.2014r. godz. 1030

3.Termin realizacji:

              - dla zadań nr: 1,2,3, 5,6,8,9 i 11  -  do dnia 31.12.2014r.

              - dla zadań nr: 4,7 i 10  -  do dnia 30.09.2014r.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa          - 100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.


7.Wadium w wysokości:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium :

Dla wszystkich zadań   – 3 200,00 (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100)

Dla 1-jednego zadania lub wielokrotność kwot ilości wybranych zadań

                                      -    300,00 (słownie: trzysta złotych 00/100)

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.   

9. Termin związania ofertą: 45 dni

10.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    - w sprawach technicznych:         

Henryk Paciorek             tel.  697 041 927 e-mail: h.paciorek@pkpenergetyka.pl

    - w sprawach ogólnych:

Katarzyna Szała              tel. 697 041 308 e-mail: k.szala@pkpenergetyka.pl

Pozostałe  uwagi:

    Postępowanie wg przepisów ustawy Pzp.

Treść ogłoszenia przekazana została Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.