Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie modernizacji budynków stacji transformatorowych w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki15.04.2014Przetarg nieograniczonyJan Jurzyk
697040209
j.jurzyk@pkpenergetyka.pl

Marek Chojnacki
697041745
m.chojnacki@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie modernizacji budynków stacji transformatorowych w Łodzi

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
05.05.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka  S.A.

ul. Hoża 63/67, 00 – 681 Warszawa

działając przez Oddział Usług

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28,   kod  90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie modernizacji budynków stacji transformatorowych w Łodzi”

 

 1. Termin składania ofert:  05 – 05 - 2014. r. do godz. 15:00
 2. Otwarcie ofert: 06 – 05 - 2014. r.
 3. Termin realizacji usługi: 31 – 07 - 2014.  r.
 4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego (sekretariat)
 5. Kryteria wyboru oferty:

a).  wysokość ceny ofertowej

- współczynnik wagowy oceny -85%                       

b). referencje za dobrze wykonane roboty budowlane przy czynnych obiektach energetycznych 

   – współczynnik wagowy 5%

c).  okres gwarancji na wykonaną usługę

– współczynnik wagowy oceny - 5%

d).  termin realizacji zadania

– współczynnik wagowy oceny - 5%

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
 1. osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 901,
 2. drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70)
 3. pocztą elektroniczną   j.jurzyk@pkpenergetyka.pl, m.chojnacki@pkpenergetyka.pl
 4. pobierając ze strony internetowej PKP Energetyka SA:
  http://pkpenergetyka.pl/pl/przetargi
 1. Wadium w wys. 5 000 zł   należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 05-05-2014. r..
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
  1. Marek Chojnacki.
  2. Jan Jurzyk.
  3. Pok. Nr. 901
  4. Nr. tel. (0-42) 205-55-42,
 3. Pozostałe uwagi.

Prowadzone postępowanie ma charakter cywilno-prawny,  w  postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wynik postępowania

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia,

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o nazwie

 

„Wykonanie modernizacji budynków stacji transformatorowych w Łodzi”

Znak postepowania: EZ2 – Ez6 – 2110 – 03/2014

 

PKP Energetyka SA Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki informuje:

 1. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 5.05.2014 do godz. 15:00 wpłynęły 3 oferty.
 2. Żadna oferta nie została odrzucona.
 3. Wykluczeniu podlega jeden wykonawca.
 4. Decyzją Komisji Przetargowej, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

AGO – BUD

Andrzej Ostapski

91 – 357 Łódź ul. Osadnicza 50

Od decyzji Komisji przetargowej nie przysługują środki odwoławcze