Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla dwóch zadań

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski06.06.2014Przetarg nieograniczonyMariusz Taranek
697040758
m.taranek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla dwóch zadań

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
04.07.2014

Dodatkowe informacje

EZ7-Ez5-8203/240/2014                                                                                             Częstochowa 06.06.2014                  

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

ZADANIE NR 1

 1. „Modernizacja linii napowietrznej LPN 6 kV Miasteczko Śląskie – Herby Nowe od km. 39,98 do km. 47,71 w Kaletach”.
 2.  „Modernizacja linii napowietrznej LPN 6 kV i od km.48,585 w Kaletach do km.68,5 (st. słupowe OL-18) w Herbach Nowych”.

ZADANIE NR 2

 1. „Przebudowa LPN Lubliniec – Koszęcin w stacji Kolejowej Rusinowice”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

     Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie w języku polskim oferty na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania:

 • ZADANIE NR 1

    „Modernizacja linii napowietrznej LPN 6 kV Miasteczko Śląskie–Herby Nowe od km. 39,98

    do km. 47,71 w Kaletach” oraz „Modernizacja linii napowietrznej LPN 6 kV i od

    km.48,585w Kaletach do km.68,5 (st. słupowe OL-18) w Herbach Nowych”.

 • ZADANIE NR 2

    „Przebudowa LPN Lubliniec – Koszęcin w stacji kolejowej  Rusinowice”.

Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
 2.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
 1. SIWZ jest bezpłatna.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktów: Naczelnik Działu ds. realizacji usług budowlanych Pan Mariusz Taranek tel. kom. 697040758, , fax 34 3761642 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 04.07.2014 r. godz. 1130

 1. Termin wykonania zamówienia:
 • ZADANIE  NR 1 - 10.12.2014r.
 • ZADANIE  NR 2 - 10.12.2014r
 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100%,

 1. Termin związania ofertą: 60 dni.
 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

 

Dane do korespondencji:

 • PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa
 • Faks +48 34 376 1642
 • e-mail m.taranek@pkpenergetyka.pl

Znak sprawy: EZ7-Ez5-8203/240/2014 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.