Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych dla budowy nowego obiektu RPZ PKP 110/15 kV Łódź Fabryczna

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki07.07.2014Przetarg nieograniczonyBartosz Denys
697 049 132
b.denys@pkpenergetyka.pl

Michał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych dla budowy nowego obiektu RPZ PKP 110/15 kV Łódź Fabryczna

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba Zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

29.07.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowana przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych

dla budowy nowego obiektu RPZ PKP 110/15 kV Łódź Fabryczna

 

1.       Termin składania ofert:            29.07.2014 r. do godz. 1200.

2.       Termin realizacji:                      do 31.01.2015 r.

3.       Oferty należy składać w:          siedziba Zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

4.       Kryteria wyboru oferty:

wysokość ofertowej ceny - współczynnik wagowy oceny 100 %

5.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie:

- osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 917;

- pocztą elektroniczną;

- SIWZ wraz z dokumentacją projektową zamieszczono na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl w zakładce „przetargi”.

6.       Wadium:    w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  29.07.2014 r. do godz. 1200

7.       Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

·         Bartosz Denys      - tel. 697 049 132 (e-mail:  b.denys@pkpenergetyka.pl)

·         Michał Dudek      - tel. 697 049 130 (e-mail:  m.dudek@pkpenergetyka.pl)

8.       Pozostałe uwagi:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych dla nowego obiektu zasilania – stacji transformatorowo-rozdzielczej RPZ PKP 110/15 kV Łódź Fabryczna, zlokalizowanego w Łodzi, działka nr ewid. 283/20 obręb S-02 (okolice skrzyżowania ulic Węglowej i Tramwajowej).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.