Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie robót budowlanych, tj. termomodernizacja budynków PT i remont dachów budynków PT i RS

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy25.08.2014Przetarg nieograniczonyArtur Olchawa i Joanna Groń -w sprawach formalnych
12 351-59-64
a.olchawa@pkpenergetyka.pl

Miłosz Smagowicz, Zbigniew Sitko - w sprawach technicznych
M. Smagowicz tel. kom. 697040607
Z. Sitko tel. kom. 697042604

Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych, tj. termomodernizacja budynków PT i remont dachów budynków PT i RS

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
08.09.2014

Dodatkowe informacje

ogłoszenie zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:

Data publikacji:

Tryb postępowania:

Osoby do kontaktu:

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy

25.08.2014 r.

Przetarg nieograniczony

Artur Olchawa i Joanna Groń -w  sprawach formalnych,
tel. 12 351-59-64

Miłosz Smagowicz - w sprawach technicznych, tel. 12 351-59-60,
tel. kom. 697040607

Zbigniew Sitko - w sprawach technicznych, tel. kom. 697042604

 

Przedmiot zamówienia

Zadanie 1 pt. „Termomodernizacja budynku podstacji trakcyjnej PT 42P w Siepietnicy”,

Zadanie 2 pt. „Termomodernizacja budynku podstacji trakcyjnej PT 43P w Jaśle”,

Zadanie 3 pt. „Remont PT Rogóżno – dach”,

Zadanie 4 pt. „Remont Rozdzielnia Sieciowa RS Nowa Huta – dach”.

Oferta

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert:

w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 02)

08.09.2014 r. do godz. 09:55

Dodatkowe informacje

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Południowy

ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych składającego się z  następujących zadań:

Zadanie 1 pt. „Termomodernizacja budynku podstacji trakcyjnej PT 42P w Siepietnicy”,

Zadanie 2 pt. „Termomodernizacja budynku podstacji trakcyjnej PT 43P w Jaśle”,

Zadanie 3 pt. „Remont PT Rogóżno – dach”,

Zadanie 4 pt. „Remont Rozdzielnia Sieciowa RS Nowa Huta – dach”.

1. Termin składania ofert: 08.09.2014r. do godz. 955

2. Otwarcie ofert:  08.09.2014r godz. 1000

3. Termin realizacji: zadania 1 i 2 do dnia 31.10.2014 r., zadania 3 i 4 do dnia  30.09.2014 r.

4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego (pokój 02) lub przesłać drogą pocztową.

5. Kryteria wyboru oferty:     

  1. wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny - 90%

(90 punktów otrzyma oferta o najniższej cenie)

  1. okres gwarancji na wykonaną usługę – współczynnik wagowy oceny - 10%

(10 punktów otrzyma oferta o okresie gwarancji wynoszącym 60 miesięcy).

6. Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7. Wadium w wysokości:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

  • Zadanie 1 Termomodernizacja budynku PT 42P w Siepietnicy     4.500,00 zł
  • Zadanie 2 Termomodernizacja budynku PT 43P w Jaśle             5.000,00 zł
  • Zadanie 3 Remont PT Rogóżno – dach                                     2.500,00 zł
  • Zadanie 4 Remont Rozdzielnia Sieciowa RS Nowa Huta – dach  2.000,00 zł

8.Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

  • Miłosz Smagowicz w sprawach technicznych tel. 12 351-59-60, tel. kom. 697 040 607
  • Zbigniew Sitko w sprawach technicznych tel. 12 351-59-64, tel. kom. 697 042 604
  • Artur Olchawa w sprawach formalnych tel. 12 351-59-64
  • Joanna Groń w sprawach formalnych tel. 12 351-59-64

 

Pozostałe  uwagi:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury zakupowej w  PKP Energetyka S.A (Uchwała Nr 298 Zarządu PKP Energetyka S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 r.)