Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie robót ziemnych związanych z budową kablowych linii zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych oraz kabli sterowniczych do modernizowanej podstacji trakcyjnej PT Radzice

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski13.02.2014Przetarg nieograniczonyAnna Tkaczyk (sprawy formalne)
412781080
Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Krzysztof Wolski
697040428
k.wolski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót ziemnych związanych z budową kablowych linii zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych oraz kabli sterowniczych do modernizowanej podstacji trakcyjnej PT Radzice

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat).

27.02.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce

ogłasza postępowanie Nr EUEZ4-Ez1a-4202/5/2014 w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

 

„Wykonanie robót ziemnych związanych z budową kablowych linii zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych oraz kabli sterowniczych do modernizowanej podstacji trakcyjnej PT Radzice” 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi : roboty ziemne tj. wykopanie mechaniczne dwóch rowów kablowych:

- o szerokości 1,2 m, głębokości 0,9 m i długości 1890 m,

- o szerokości 0,8 m, głębokości 0.9 m i długości 1955 m,

po trasie projektowanych linii zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych oraz kabli sterowniczych do modernizowanej podstacji trakcyjnej PT Radzice. 

 

  1. Termin składania ofert: 27.02.2014 r. do godz. 10.00.
  2. Otwarcie ofert: 27.02.2014 r. godz. 10:30.
  3. Termin realizacji: luty – kwiecień 2014.
  4. Ofertynależy składać w: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat).
  5. Kryteria oceny ofert:  cena za oferowane usługi - 100%.
  6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie www.pkpenergetyka.pl( zakładka: przetargi) lub po przesłaniu wniosku – drogą elektroniczną  na adres jak w punkcie 8.
  7. Wadium w wysokości 2000,00 zł(słownie: dwa tysiące 00/100) musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
  8. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami  (w godz. 8:00 – 14:00):

Anna Tkaczyk (sprawy formalne) nr tel. 412781080 e-mail:Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Krzysztof Wolski tel. 697040428, e-mail: k.wolski@pkpenergetyka.pl

Roman Chołuj tel. 697049120, e-mail: r.choluj@pkpenergetyka.pl