Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych obiektów oraz modernizacja sterowania obiektów istniejących

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki21.05.2014Przetarg nieograniczonyBartosz Denys
697-049-132
b.denys@pkpenergetyka.pl

Zbigniew Bródka
z.brodka@pkpenergetyka.pl
697-040-297

Przedmiot zamówienia

Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych obiektów oraz modernizacja sterowania obiektów istniejących

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba zamawiającego - ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

23.07.2014

Dodatkowe informacje

Łódź, dnia 20.05.2014r.

EZ2-Ez5d-4202-28-01-04/14

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28  kod 90-002 Łódź

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych obiektów oraz modernizacja sterowania obiektów istniejących

 

 1. Termin składania ofert: 23.07.2014r. do godz. 10:00
 2. Otwarcie ofert: 23.07.2014r. o godz. 10:05
 3. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego - ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
 4. Kryteria wyboru oferty: wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny 100%
 5. Wadium w wys. 20 000 zł należy złożyć do dnia: 23.07.2014r. do godz. 10:00.
 6. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
 • Bartosz Denys - tel. 697-049-132
 • Zbigniew Bródka - tel. 697-040-297
 • Roman Filipczak - tel. 697-040-259
 1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Prowadzone postępowanie ma charakter publiczny i będzie prowadzone przez zamawiającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego www.pkpenergetyka.pl uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. 917, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania pocztą e-mail r.filipczak@pkpenergetyka.pl,b.denys@pkpenergetyka.pl, lub faksem 42-205-53-70 – nieodpłatnie.