Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie w 2014 r. napraw okresowych pojazdów kolejowych eksploatowanych w zakładach PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Oddział Usługi17.02.2014Przetarg nieograniczonyTomasz Paradowski
+48 697 049 029
t.paradowski@pkpenergetyka.pl

Szymon Gajewski
022 691 90 81
s.gajewski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie w 2014 r. napraw okresowych pojazdów kolejowych eksploatowanych w zakładach PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, pokój nr 443

26.02.2014

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE

o zamówieniu

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie w 2014 r. napraw okresowych pojazdów kolejowych eksploatowanych
w zakładach PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi”

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie w 2014 r. napraw okresowych pojazdów kolejowych eksploatowanych w zakładach PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi”.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-55611/1-4/14.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można bezpłatnie:

- otrzymać pocztą elektroniczną,

- odebrać w pokoju nr 443, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

 1. Kryterium oceny ofert jest cena za wykonanie poszczególnych zadań i ilość dni roboczych określona na realizację przedmiotowych zadań.  
 2. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 26 lutego 2014 r., godz. 10:00, na adres:
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, pokój nr 443.
 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi, określone
  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-55611/1-4/14.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 5. Kwota wadium wynosi:

1) dla zadania nr 1: 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).

2) dla zadania nr 2: 15.000,00 (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

3) dla zadania nr 3: 25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

 1. Zastosowane zostanie zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad
  i usterek w postaci wniesienia przez Wykonawcę 10% wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-55611/1-4/14.
 2. W sprawach związanych z uzyskaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kontaktować się z:
  1. t.paradowski@pkpenergetyka.pl,
  2. s.gajewski@pkpenergetyka.pl.

 

Warszawa, dnia 13 luty 2014 roku