Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie w systemie projektuj i buduj modernizacji budynku PT Radomsko wraz z obiektami towarzyszącymi

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki02.10.2014Przetarg nieograniczonyMarek Chojnacki
Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
m.chojnacki@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie w systemie projektuj i buduj modernizacji budynku PT Radomsko wraz z obiektami towarzyszącymi

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
14.10.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka  S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28,   kod  90 - 002 Łódź

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

     „Wykonanie w systemie projektuj i buduj modernizacji budynku PT Radomsko wraz z obiektami towarzyszącymi ”

 1. Termin składania ofert:  14. 10.2014. r. do godz. 15:00
 2. Termin realizacji usługi: 30.09.2015.  r.
 3. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego (sekretariat)
 4. Kryteria wyboru oferty:
 1. wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny -90%                   

(90 punktów otrzyma oferta o najniższej cenie)

 1. okres gwarancji na wykonaną usługę – współczynnik wagowy oceny - 10%
  (5 punktów otrzyma oferta o okresie gwarancji wynoszącym 60 miesięcy).
 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać      

drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70)
oraz pocztą elektroniczną po przesłaniu zamówienia na adres j.jurzyk@pkpenergetyka.pl, lub ze strony internetowej:www.pkpenergetyka.pl/pl/przetargi znak postępowania                 EZ2 – Ez6 – 2110 – 07 / 2014

 1.  Wadium w wys. 5 000 zł   należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 15.10.2014. r. do godz. 15:00.
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Marek Chojnacki.

Pok. Nr. 901

                      Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42

Prowadzone postępowanie ma charakter cywilnoprawny – w postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.