Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wyłonienie wykonawcy remontu bocznicy kolejowej EZSZ Stargard Szczeciński,” dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8D,70 – 221 Szczecin

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski25.06.2014Przetarg nieograniczonyAdam Kubieniec
nr tel. 091 471 13 32, kom. 697 041 408
a.kubieniec@pkpenergetyka.pl

Piotr Gębski
nr tel. 091 471 13 22, kom. 697 041 692
p.gebski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy remontu bocznicy kolejowej EZSZ Stargard Szczeciński,” dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8D,70 – 221 Szczecin

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
10.07.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

00-681 Warszawa  ul. Hoża 63/67

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 NIP 526-25-42-704                Oddział w Warszawie - Usługi  Zakład Pomorski, 70 - 221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8D, woj. Zachodniopomorskie.

tel. 091 471 13 32,  fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym na:

„wyłonienie wykonawcy remontu bocznicy kolejowej EZSZ Stargard Szczeciński,” dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8D,70 – 221 Szczecin.

  1. Termin składania ofert: 10.07.2014 do godz. 10:00
  2. Termin realizacji: do 15.08.2014 r.
  3. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4. Specyfikację można pobrać ze strony www.pkpenergetyka.pl (zakładka przetargi). Kryteria wyboru ofert:

  cena                                     -  80%

 doświadczenie                      -  20%

  1. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami

Adam Kubieniec

       nr tel. 091 471 13 32, kom. 697 041 408  

       e-mail: a.kubieniec@pkpenergetyka.pl

       Piotr Gębski

       nr tel. 091 471 13 22, kom. 697 041 692.

       e-mail: p.gebski@pkpenergetyka.pl

6. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Wynik postępowania

ZAKŁAD POMORSKI – WYNIK PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE                     CYWILNO-PRAWNYM „ REMONT BOCZNICY KOLEJOWEJ EZSZ STARGARD SZCZECIŃSKI”  DLA POTRZEB ZAKŁADU POMORSKIEGO.

 

                POWIADOMIENIE                                                                                                                                                                    O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO                                                                           O CHARAKTERZE CYWILNO - PRAWNYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

 Zakład Pomorski                                                                                                                                                                               ul. Czarnieckiego 8D                                                                                                                                                                           70 – 221 Szczecin

 

INFORMUJEMY

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pt.: „Remont bocznicy kolejowej EZSZ Stargard Szczeciński”, dla realizacji zadania wybrana została oferta firmy:                                                                                                                                                                  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RAWPOL” Włodzimierz Rożewicki ul. Kocia 4, 86 – 005 Białe Błota                                                  za cenę netto: 189 240,90 zł. warunki gwarancji – 36 m - cy, warunki płatności – 21 dni,                        termin wykonania – do 15.08.2014 r.

Dziękujemy wszystkim oferentom.