Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Lubelski05.05.2015Przetarg ograniczonyTadeusz Krawczyk
tel. 81 4721656, 697042052
t.krawczyk@pkpenergetyka.pl

Grzegorz Kowalczyk
81 4721668, 697040567
g.kowalczyk@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
25.05.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

00-681 Warszawa  ul. Hoża 63/67

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 reprezentowana poprzez

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Lubelski, 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5, województwo lubelskie,

Ogłasza przetarg ograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN dla każdego z zadań wymienionych poniżej:

Zadanie 1.      Modernizacja linii nn zasilającej odbiorców przy ul. Kolejowej w Dorohusku,

Zadanie 2.      Przebudowa stacji transformatorowej ST-3 na stacji Dęblin

Zadanie 3.      Modernizacja STS w Bąkowcu linia nr 26 Łuków Radom w km 76,100,

Zadanie 4.      Modernizacja stacji transformatorowej PST-2 na stacji Chełm Wschodni,

Zadanie 5.      Modernizacja STS wraz z linią zasilającą SN 15kV na stacji kol. Kępa,

Zadanie 6.      Modernizacja stacji transformatorowej CTSPL-8 na stacji Ocice,

Zadanie 7.      Przebudowa stacji transformatorowej na stacji Lubartów,

Zadanie 8.      Modernizacja stacji transformatorowej ST Jedlanka wraz z linią zasilającą

Zadanie 9.      Modernizacja stacji transformatorowej na stacji kol. Świdnik,

Zadanie 10.    Modernizacja układu pomiarowego  w STS Izbica,

Zadanie 11.    Modernizacja układu pomiarowego w STS Minkowice,

Zadanie 12.    Modernizacja linii LPN PT Wólka Okopska – kier. Rampy”.

Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu - zamówienia sektorowego Nr referencyjny nadany sprawie:
EUEZ5-Ez2-211/2/2015

Ogłoszenie zostało przesłane do Publikacji Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
Data przesłania: 05.05.2015r; Nr potwierdzenia przesłania ogłoszenia: 2015-059511

Osoby do kontaktu:

  1. W sprawach technicznych dotyczących zamówienia:

Tadeusz Krawczyk tel. 81 4721656, 697042052, e-mail: t.krawczyk@pkpenergetyka.pl

  1. W sprawach formalnych dotyczących zamówienia:

Grzegorz Kowalczyk tel. 81 4721668, 697040567,e-mail: g.kowalczyk@pkpenergetyka.pl

Miejsce składania Wniosków o dopuszczenie do udziału przetargu ograniczonego:                  
PKP Energetyka S.A, Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Lubelski ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pok. nr 588 (sekretariat), do dnia 25.05.2015 godz.10:00

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

2.Wniosek o dopuszczeniu do udziału w przetargu ograniczonym

3.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4.Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5.Wykaz zamówień wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat

6.Informacja o braku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej