Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remont dachu budynku EZSZ Zduńska Wola

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki07.07.2015Przetarg nieograniczonyJan Jurzyk
42 2055542
j.jurzyk@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Remont dachu budynku EZSZ Zduńska Wola

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
20.07.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka  S.A.

ul. Hoża 63/69, 00 – 681 Warszawa

działająca przez Oddział Usługi

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28,   kod  90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Remont dachu budynku EZSZ Zduńska Wola”

 

1.Termin składania ofert:  20 – 07 - 2015. r. do godz. 15:00

2.Termin realizacji usługi: 30 – 11 – 2015 r.

3.Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego (sekretariat), pok. 902.

4.Kryteria wyboru oferty:

a) wysokość ceny ofertowej:     - 85 %

b)  długość okresu gwarancji:     - 5 %

c)  termin realizacji prac              - 5%

d)  ocena merytoryczna oferty:  - 5 %

 

5.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 901, drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70) oraz pocztą elektroniczną po przesłaniu zamówienia na adres
j.jurzyk@pkpenergetyka.pl, lub ze strony internetowej: www.pkpenergetyka.pl/pl/przetargi

 

6.Wadium w wys. 3000 zł   należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 20.07.2015. r..

7.Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

a.Jan Jurzyk, Marek Chojnacki

b.Pok. Nr. 903

c.Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42

8.Pozostałe uwagi.

Prowadzone postępowanie ma charakter cywilno prawny, w postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Wynik postępowania

Łódź, dnia 21 lipca 2015 r.

EZ2 – Ez12 – 2111 -04 / 2015

 

 

 

PKP Energetyka S. A.

Zakład Łódzki

wm.

Informuje, że  w wyniku przeprowadzonego w dniu 21 lipca 2015 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Remont dachu budynku EZSZ Zduńska Wola”

 

decyzją komisji przetargowej z dnia 21 lipca 2015 postępowanie zostało unieważnione.