Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Przygotowanie dokumentacji (projektu wykonawczego) dla przystosowania istniejących układów pomiarowych do zdalnej transmisji danych oraz dla modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w zakresie TPA

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny07.08.2015Przetarg nieograniczonySławomir Szpara
(58) 742-02-02 wew. 1031
s.szpara@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Przygotowanie dokumentacji (projektu wykonawczego) dla przystosowania istniejących układów pomiarowych do zdalnej transmisji danych oraz dla modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w zakresie TPA

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
19.08.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Zakład Północny; Ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot

NIP 526-25-42-704; REGON 017301607

Kapitał zakładowy 844 885 320,00 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS – 0000322634

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Przedmiot zamówienia:

 

„Przygotowanie dokumentacji (projektu wykonawczego) dla przystosowania istniejących układów pomiarowych do zdalnej transmisji danych oraz dla modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w zakresie TPA”

 

Zgodnie z Ogłoszeniem zamówienia sektorowego.

 

Nr referencyjny nadany sprawie:

EZ11-Ez3-2110-01/15

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach przedmiotu zamówienia:

Sławomir Szpara                  - tel. (58) 742-02-02  wew. 1031,

KrzysztofGrochowski - tel. (58) 742-02-02 wew. 1033,

 

Miejsce składania ofert:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III p.

 

Termin składania ofert: 19.08.2015 r. do godz. 10.00.

 

Dodatkowe informacje:

 

 1. Otwarcie ofert: 19.08.2015 r. godz. 11.00.
 2. Kryteria wyboru oferty: Cena            (C) 100%
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 4  parter lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.
 6. Wysokość wadium: 4 000,00 zł / cztery tysiące 00/100/
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
 9. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 10. Termin realizacji zamówienia 30 września 2015r.