Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Lubelski16.10.2015Przetarg nieograniczonydo spraw formalnych Marek Lewandowski
81 472 16 68
m.lewandowski@pkpenergetyka.pl

w sprawach technicznych Tadeusz Krawczyk
81 472 16 56

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
30.10.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

00-681 Warszawa  ul. Hoża 63/67

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 reprezentowana poprzez

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Lubelski, 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5, województwo lubelskie,

Ogłasza przetarg ograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN dla każdego z zadań wymienionych poniżej:

Zadanie 1.      Modernizacja STS wraz z linią zasilającą SN 15kV na stacji kol. Kępa,

Zadanie 2.      Modernizacja stacji transformatorowej ST Jedlanka wraz z linią zasilającą

Zadanie 3.      Budowa urządzeń dystrybucyjnych energii elektrycznej w celu przyłączenia nowego odbiorcy energii elektrycznej: zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowy Świat  20-418 Lublin,

Zadanie 4.      Budowa urządzeń dystrybucyjnych energii elektrycznej w celu przyłączenia nowego odbiorcy energii elektrycznej: urządzeń na placu przeładunkowym stacji LHS Wola Baranowska,

Zadanie 5.      Budowa urządzeń dystrybucyjnych energii elektrycznej w celu przyłączenia nowego odbiorcy energii elektrycznej: urządzeń na placu (tartak) w m. Majdan Nepryski 24f, 23-460 Józefów,

Zadanie 6.      Budowa urządzeń dystrybucyjnych energii elektrycznej w celu przyłączenia nowego odbiorcy energii elektrycznej: urządzeń stacji paliw na stacji kol Rejowiec Fabryczny.

Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu - zamówienia sektorowego Nr referencyjny nadany sprawie:
EUEZ5-Ez2-211/4/2015

Ogłoszenie zostało przesłane do Publikacji Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
Data przesłania: 15.10.2015r; Nr potwierdzenia przesłania ogłoszenia: 2015-137781

Osoby do kontaktu:

  1. W sprawach technicznych dotyczących zamówienia:

Tadeusz Krawczyk tel. 81 4721656, 697042052, e-mail: t.krawczyk@pkpenergetyka.pl

  1. W sprawach formalnych dotyczących zamówienia:

Marek Lewandowski tel. 81 4721668, 697040567,e-mail: m.lewandowski@pkpenergetyka.pl

Miejsce składania Wniosków o dopuszczenie do udziału przetargu ograniczonego:                  
PKP Energetyka S.A, Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Lubelski ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pok. nr 588 (sekretariat), do dnia 30.10.2015 godz.10:00

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

2. Wniosek o dopuszczeniu do udziału w przetargu ograniczonym

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5. Wykaz zamówień wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat

6. Informacja o braku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

7. Wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia