Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa 2 szt. kontenerowych stacji transformatorowo-rozdzielczych SN oraz 2 szt. transformatorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki04.03.2015Przetarg nieograniczonyRoman Filipczak
697 040 259
r.filipczak@pkpenergetyka.pl

MIchał Dudek
r.filipczak@pkpenergetyka.pl
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa 2 szt. kontenerowych stacji transformatorowo-rozdzielczych SN oraz 2 szt. transformatorów

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
21.04.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„dostawę 2 szt. kontenerowych stacji transformatorowo-rozdzielczych

SN 15kV oraz 2 szt. transformatorów 400kVA”

 

 1. Termin składania ofert:            21.04.2015 r. do godz. 1100.
 2. Otwarcie ofert:                          21.04.2015 r.  godz. 1115.
 3. Termin realizacji dostawy:       do 15.06.2015 r. dla każdego zadania
 4. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

 

 1. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:
 1. wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny                   – 95 %

b)  ocena warunków gwarancji -

   - współczynnik wagowy oceny                  –   5 %.

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 – nieodpłatnie lub pocztą elektroniczną do pobrania ze strony www.pkpenergetyka.pl .

 

 1. Wadium:    musi być wniesione do dnia  21.04.2015 r. do godz. 1100
 • Dla zadania Nr 1 - dostawa stacji transformatorowo-rozdzielczej SN 15kV dla „Słoneczne Tarasy BIS” w Kutnie:          4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
 • Dla zadania Nr 2 - dostawa stacji transformatorowo-rozdzielczej SN 15kV dla KONSKILDE w Kutnie:                       4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
 • Dla zadania Nr 3 -  dostawa dwóch transformatorów SN/nN 400kVA dla ST-1                w Kutnie:                                         1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),

 

 1. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

 

 1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pt.:

 

„dostawę 2 szt. kontenerowych stacji transformatorowo-rozdzielczych

SN 15kV oraz 2 szt. transformatorów 400kVA”

 

 1. Data złożenia oferty:                  21.04.2015 r.
 2. Data wyboru oferty:                   24.04.2015 r.
 3. Termin realizacji dostawy:         do 15.06.2015 r.
 4. Dostawca:                                   Zadanie Nr 1

„Elektromontaż – Lublin” Sp. z o.o.

                                                           20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

                                                          

Zadanie Nr 2

ZPUE S.A.

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c

 

Zadanie Nr 3

ZPUE S.A.

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c

 

 1. Wartość oferty netto:                 Zadanie Nr 1 – 128 600,00 zł

Zadanie Nr 2 - 139 750,00 zł

Zadanie Nr 3 -73 852,00 zł

 1. Osoba uprawniona do kontaktu:
  1. Roman Filipczak,
  2. Pok. nr 908,
  3. Nr  tel.:  (0-42) 205-55-69,
  4. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
 2. Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).