Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa dławików gaszących i rezystorów wymuszających do PT Podłęże

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki17.07.2015Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Dariusz Kopeć
697 049 199
d.kopec@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa dławików gaszących i rezystorów wymuszających do PT Podłęże

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba zamawiającego:PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

31.07.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„dostawę dławików gaszących i rezystorów wymuszających

do PT Podłęże”

 

 1. Termin składania ofert:            31.07.2015 r. do godz. 1000.
 2. Termin realizacji dostawy:       7 tygodni od daty podpisania umowy
 3. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

 

 1. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:
 1. wysokość ofertowej ceny

         - współczynnik wagowy oceny                – 95 %

b)  ocena warunków gwarancji -

    - współczynnik wagowy oceny                 –   5 %.

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

 

 1. Wadium:    w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy  tysiące złotych) musi być wniesione do dnia  31.07.2015 r. do godz. 1000

 

 1. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

 

 1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego na realizację zadania pt.:

 

„dostawę dławików gaszących i rezystorów wymuszających

do PT Podłęże”

 

 1. Data złożenia oferty:                 31.07.2015 r.
 2. Data wyboru oferty:                 17.08.2015 r.
 3. Termin realizacji dostawy:       do 7 tygodni od podpisania umowy
 4. Dostawca:                                   Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o.

99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70

 

 1. Wartość oferty netto:                132 800,00 zł

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu:
  1. Dariusz Kopeć,
  2. Pok. nr 908,
  3. Nr  tel.:  (0-42) 205-55-69,
  4. e-mail: d.kopec@pkpenergetyka.pl
 2. Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie § 58. „Procedury Zakupowej w PKP Energetyka S.A.” stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 298 Zarządu PKP Energetyka S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 r.