Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa i nadzór nad rozruchem trzech stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Górnośląski18.08.2015Przetarg nieograniczonyw sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Lesław Dziedzic
tel. 697 040 968
l.dziedzic@pkpenergetyka.pl

w sprawach procedury przetargowej: sekretariat
tel. 32 714 35 00

Przedmiot zamówienia

Dostawa i nadzór nad rozruchem trzech stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
29.09.2015

Dodatkowe informacje

„Dostawa i nadzór nad rozruchem trzech stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV”

  1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
  2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
  3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i nadzór nad rozruchem trzech stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV.
  4. Termin wykonania zamówienia - nie dłużej niż 60 dni od daty zawarcia umowy.
  5. WADIUM:

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915 z póź.zm.) w wysokości: 7 000 zł (słownie: siedemtysięcyzłotych00/100). Sposób wniesienia wadium został podany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr EZ9-Ez6a-4202/11/2015.

  1. Oferty  należy składać do dnia 29.09.2015 roku do godz. 1300
  2. Miejsce złożenia oferty: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Górnośląski, 40-022 Katowice, ul. Damrota 8 (Recepcja).
  3. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
  1. w sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Lesław Dziedzic tel. 697 040 968,
  2. w sprawach procedury przetargowej: sekretariat tel. 32 714 35 00.